Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Blogi / Kassavirta

Kassavirta: kaikki mitä sinun tulee tietää aiheesta

Jan 28, 2024

Kassavirta: kaikki mitä sinun tulee tietää (KESKENERÄINEN)

Mitä kassavirta tarkoittaa

Yrityksen kassavirta tarkoittaa rahamäärää, joka virtaa yritykseen sisään ja ulos tietyllä ajanjaksolla. Kassavirta kuvaa yrityksen kykyä tuottaa rahaa toimintansa kautta. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että yrityksen käteistulot ylittävät käteismenot, mikä on merkki taloudellisesta terveydestä. Negatiivinen kassavirta voi viitata mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jos yritys kuluttaa enemmän rahaa kuin se tuottaa. Kassavirran tarkastelu auttaa yrityksiä arvioimaan kykyään selviytyä veloista, investoida ja kasvaa.

Mitä käyttöpääoma tarkoittaa 

Käyttöpääoma on yrityksen lyhytaikaisten varojen (kuten käteisen, asiakkaiden maksamattomien laskujen ja varastojen) ja lyhytaikaisten velkojen (kuten maksettavien laskujen ja lyhytaikaisten lainojen) erotus. Se on mittari, joka kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa ja hoitaa päivittäistä liiketoimintaansa ilman lisärahoitusta. Positiivinen käyttöpääoma viittaa siihen, että yrityksellä on riittävästi varoja kattamaan lyhytaikaiset velkansa, kun taas negatiivinen käyttöpääoma voi osoittaa mahdollisia likviditeettiongelmia.

Ohjelmistot kassavirran ennustamiseen

 • Microsoft Excel (manuaalinen)

 • Google Sheet (manuaalinen)

 • Caleido.io

 • Kirjanpitojärjestelmät (usein vaatimaton)

 • Muut talouden suunnittelu- ja analyysiohjelmistot (ns. FP&A-ohelmistot)

Miksi Excel soveltuu huonosti kassavirran ennustamiseen ja mallintamiseen

Miten hinnoittelu vaikuttaa kassavirtaan

Hinnoittelu vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan, sillä se määrittää, kuinka paljon tuloja yritys saa myymistään tuotteista tai palveluista. Korkea hintataso voi lisätä tulotasoja, mikäli asiakkaat ovat valmiita maksamaan pyydetyn hinnan. Toisaalta, jos hinnat ovat liian korkeat suhteessa markkinoiden sietokykyyn, myynti voi laskea, mikä puolestaan vähentää kassavirtaa. Alhaisempi hinnoittelu voi houkutella enemmän asiakkaita ja nopeuttaa kassavirran kertymistä, mutta samalla se voi vähentää voittomarginaaleja. Hinnoittelustrategian tulisi siis olla tasapainossa markkinatilanteen, kustannusrakenteen ja yrityksen taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Miten myyntilaskujen ja ostolaskujen maksuehdot vaikuttavat kassavirtaan

Myyntilaskujen ja ostolaskujen maksuehdot vaikuttavat merkittävästi yrityksen kassavirtaan. Kun myyntilaskujen maksuehdot ovat pitkät, yrityksen saamat rahat viipyvät kauemmin asiakkaiden hallussa, mikä voi johtaa kassavirran pulaan. Toisaalta, jos ostolaskujen maksuehdot ovat lyhyet, yrityksen on maksettava velkansa nopeasti, mikä voi myös kiristää kassavirtaa. Optimaalinen tilanne on, kun yritys saa myyntisaamisensa nopeasti ja pystyy maksamaan ostovelkansa pidemmällä aikavälillä, mikä parantaa kassavirran hallintaa.

Missä yritystapahtumissa kassavirtaennusteen laatiminen on tarpeen

 • Strateginen suunnittelu: Kun yritys laajenee, investoi uusiin projekteihin tai aikoo tehdä suuria muutoksia liiketoiminnassaan.

 • Rahoituksen hankkiminen: Kun yritys hakee lainaa tai sijoituksia, potentiaaliset sijoittajat tai lainanantajat haluavat nähdä kassavirtaennusteita.

 • Budjetointi: Ennusteita käytetään budjettien laatimisessa ja tulevien taloudellisten tarpeiden arvioimisessa.

 • Kriisinhallinta: Taloudellisten vaikeuksien aikana ennusteet auttavat yritystä navigoimaan haasteiden läpi.

 • Exit-strategiat: Myyntiin tai listautumiseen valmistautuessa, jotta voidaan arvioida yrityksen arvoa ja houkuttelevuutta.

 • Riskienhallinta: Ennustaminen auttaa tunnistamaan mahdolliset taloudelliset riskit etukäteen.


Miten kassavirta vaikuttaa exitissä

Kassavirta on tärkeä tekijä yrityksen exit-strategiassa, eli kun yritys myydään tai listataan pörssiin. Vahva kassavirta tekee yrityksestä houkuttelevamman sijoituskohteen, sillä se viestii yrityksen kyvystä tuottaa jatkuvasti tuloja ja hoitaa taloudellisia sitoumuksiaan. Tämä voi nostaa yrityksen arvoa ja parantaa sen neuvotteluasemaa kaupanteossa. Potentiaaliset ostajat tai sijoittajat tarkastelevat kassavirtaa arvioidessaan yrityksen terveyttä ja pitkän aikavälin kannattavuutta.

Miksi yrityksen hallitus on kiinnostunut kassavirrasta

Yrityksen hallitus on kiinnostunut kassavirrasta, koska se on keskeinen mittari yrityksen taloudelliselle terveydelle. Kassavirta kertoo yrityksen kyvystä tuottaa rahaa toiminnastaan, mikä on välttämätöntä päivittäisten toimintojen rahoittamiseksi, investointien tekemiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi. Hyvä kassavirta viittaa siihen, että yritys pystyy toimimaan ilman ulkopuolista rahoitusta ja on vähemmän altis taloudellisille riskeille. Hallitus käyttää kassavirtatietoja arvioidessaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja strategista suunnittelua.


Mitkä asiat vaikuttavat kassavirtaan

Yleisimmät virheet kassavirran ennustamisessa

Miksi kirjanpito-ohjelmisto ei usein riitä kassavirran ennustamiseen

Miksi kassavirran ymmärtäminen on tärkeää

Miten kassavirta lasketaan

Mitä metriikoita kassavirrasta voi laskea

Kassavirta: kaikki mitä sinun tulee tietää (KESKENERÄINEN)

Mitä kassavirta tarkoittaa

Yrityksen kassavirta tarkoittaa rahamäärää, joka virtaa yritykseen sisään ja ulos tietyllä ajanjaksolla. Kassavirta kuvaa yrityksen kykyä tuottaa rahaa toimintansa kautta. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että yrityksen käteistulot ylittävät käteismenot, mikä on merkki taloudellisesta terveydestä. Negatiivinen kassavirta voi viitata mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jos yritys kuluttaa enemmän rahaa kuin se tuottaa. Kassavirran tarkastelu auttaa yrityksiä arvioimaan kykyään selviytyä veloista, investoida ja kasvaa.

Mitä käyttöpääoma tarkoittaa 

Käyttöpääoma on yrityksen lyhytaikaisten varojen (kuten käteisen, asiakkaiden maksamattomien laskujen ja varastojen) ja lyhytaikaisten velkojen (kuten maksettavien laskujen ja lyhytaikaisten lainojen) erotus. Se on mittari, joka kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa ja hoitaa päivittäistä liiketoimintaansa ilman lisärahoitusta. Positiivinen käyttöpääoma viittaa siihen, että yrityksellä on riittävästi varoja kattamaan lyhytaikaiset velkansa, kun taas negatiivinen käyttöpääoma voi osoittaa mahdollisia likviditeettiongelmia.

Ohjelmistot kassavirran ennustamiseen

 • Microsoft Excel (manuaalinen)

 • Google Sheet (manuaalinen)

 • Caleido.io

 • Kirjanpitojärjestelmät (usein vaatimaton)

 • Muut talouden suunnittelu- ja analyysiohjelmistot (ns. FP&A-ohelmistot)

Miksi Excel soveltuu huonosti kassavirran ennustamiseen ja mallintamiseen

Miten hinnoittelu vaikuttaa kassavirtaan

Hinnoittelu vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan, sillä se määrittää, kuinka paljon tuloja yritys saa myymistään tuotteista tai palveluista. Korkea hintataso voi lisätä tulotasoja, mikäli asiakkaat ovat valmiita maksamaan pyydetyn hinnan. Toisaalta, jos hinnat ovat liian korkeat suhteessa markkinoiden sietokykyyn, myynti voi laskea, mikä puolestaan vähentää kassavirtaa. Alhaisempi hinnoittelu voi houkutella enemmän asiakkaita ja nopeuttaa kassavirran kertymistä, mutta samalla se voi vähentää voittomarginaaleja. Hinnoittelustrategian tulisi siis olla tasapainossa markkinatilanteen, kustannusrakenteen ja yrityksen taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Miten myyntilaskujen ja ostolaskujen maksuehdot vaikuttavat kassavirtaan

Myyntilaskujen ja ostolaskujen maksuehdot vaikuttavat merkittävästi yrityksen kassavirtaan. Kun myyntilaskujen maksuehdot ovat pitkät, yrityksen saamat rahat viipyvät kauemmin asiakkaiden hallussa, mikä voi johtaa kassavirran pulaan. Toisaalta, jos ostolaskujen maksuehdot ovat lyhyet, yrityksen on maksettava velkansa nopeasti, mikä voi myös kiristää kassavirtaa. Optimaalinen tilanne on, kun yritys saa myyntisaamisensa nopeasti ja pystyy maksamaan ostovelkansa pidemmällä aikavälillä, mikä parantaa kassavirran hallintaa.

Missä yritystapahtumissa kassavirtaennusteen laatiminen on tarpeen

 • Strateginen suunnittelu: Kun yritys laajenee, investoi uusiin projekteihin tai aikoo tehdä suuria muutoksia liiketoiminnassaan.

 • Rahoituksen hankkiminen: Kun yritys hakee lainaa tai sijoituksia, potentiaaliset sijoittajat tai lainanantajat haluavat nähdä kassavirtaennusteita.

 • Budjetointi: Ennusteita käytetään budjettien laatimisessa ja tulevien taloudellisten tarpeiden arvioimisessa.

 • Kriisinhallinta: Taloudellisten vaikeuksien aikana ennusteet auttavat yritystä navigoimaan haasteiden läpi.

 • Exit-strategiat: Myyntiin tai listautumiseen valmistautuessa, jotta voidaan arvioida yrityksen arvoa ja houkuttelevuutta.

 • Riskienhallinta: Ennustaminen auttaa tunnistamaan mahdolliset taloudelliset riskit etukäteen.


Miten kassavirta vaikuttaa exitissä

Kassavirta on tärkeä tekijä yrityksen exit-strategiassa, eli kun yritys myydään tai listataan pörssiin. Vahva kassavirta tekee yrityksestä houkuttelevamman sijoituskohteen, sillä se viestii yrityksen kyvystä tuottaa jatkuvasti tuloja ja hoitaa taloudellisia sitoumuksiaan. Tämä voi nostaa yrityksen arvoa ja parantaa sen neuvotteluasemaa kaupanteossa. Potentiaaliset ostajat tai sijoittajat tarkastelevat kassavirtaa arvioidessaan yrityksen terveyttä ja pitkän aikavälin kannattavuutta.

Miksi yrityksen hallitus on kiinnostunut kassavirrasta

Yrityksen hallitus on kiinnostunut kassavirrasta, koska se on keskeinen mittari yrityksen taloudelliselle terveydelle. Kassavirta kertoo yrityksen kyvystä tuottaa rahaa toiminnastaan, mikä on välttämätöntä päivittäisten toimintojen rahoittamiseksi, investointien tekemiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi. Hyvä kassavirta viittaa siihen, että yritys pystyy toimimaan ilman ulkopuolista rahoitusta ja on vähemmän altis taloudellisille riskeille. Hallitus käyttää kassavirtatietoja arvioidessaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja strategista suunnittelua.


Mitkä asiat vaikuttavat kassavirtaan

Yleisimmät virheet kassavirran ennustamisessa

Miksi kirjanpito-ohjelmisto ei usein riitä kassavirran ennustamiseen

Miksi kassavirran ymmärtäminen on tärkeää

Miten kassavirta lasketaan

Mitä metriikoita kassavirrasta voi laskea