Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Muutosloki

Näe, kuinka Caleido
kehittyy päivä päivältä

25.1.2024

Päivitys

Workspaces

 • Workspaces näkymässä voi nyt luoda ja nimetä erillisiä alasivuja

 • Saat jäsenneltyä liiketoimintasi keskeiset mittarit ja taulukot omille sivuilleen

 • Pieniä parannuksia myös taulukoiden ulkoasuun ja toimintaan

Inputs ja budjetointi

 • Voit nyt syöttää ajurin kuukausikohtaisen arvon taulukkoon ja kopioida sen helposti kulmasta raahaamalla joko eteen tai taaksepäin

 • Nopeuttaa ajureiden päivittämistä pidemmälle ajanjaksolle

 • Datatyypit ja yksiköt/muotoilut on nyt yhdistetty yhdeksi Data type kentäksi

 • Budjettirivien päivittäminen on nyt oma toimintonsa ja löytyy Call-to-Action pudotusvalikosta

Päivitetty top bar

 • Ylimmällä rivillä on nyt sivutason päivämäärävalinta

 • Päivämäärävalinta vaikuttaa kaikkiin sivun kortteihin ja elementteihin

 • Progress bar (etenemispalkki) on sijoitettu ylimmän rivin keskiosaan ja tulee näkyviin, kun budjetointimoottori luo tai päivittää rivejä

 • Budjettivalikkoon tulee asteittain budjetin keskeiset asetukset ja halutun budjetin valinta

Muut uudistukset ja korjaukset

 • Kaavojen hakuja on optimoitu ja raporttien lataamisaika on nyt nopeampi

 • Korjattu raportin päivittymisen ajoittaiset ongelmat budjettirivien lisäämisen tai muuttamisen jälkeen

 • Korjattu kaavioiden y-akselin % muotoilun mittakaava

 • Korjattu budjetoinnin syöttönäkymän pudotusvalikkojen toimintaa kuten päättymispäivän poistaminen

 • Liikekumppanin tunnistaminen jaksotustositteilta tilanteessa, jossa seliterivillä oli rivinvaihto

8.1.2024

Päivitys

Ulkoasu ja painikkeet

 • Keskeiset painikkeet kuten Suodatus, Dimensiointi, Lajittelu, Asetukset jne. on nyt tuotu keskitetysti erillisille työkaluriville. Työkaluriville tuodaan asteittain uusia toiminnallisuuksia.

 • Työkalurivin toiminnot on käytettävissä, kun raporttikortti on aktivoitu hiirellä klikkaamalla (sininen kehys)

Call-to-action painikkeet

 • Kontekstisidonnainen Call-to-Action painike on nyt käytettävissä Inputs ja Template builder sivuilla

 • Helpottaa keskeisten toimintojen tekemistä

Budjetointi

 • Kyvykkyys käyttää inputseja ja kaavoja budjettiriveillä (back-end toteutus)

 • Toiminnallisuus edeltää sitä, että jatkossa budjettirivien arvot, esim. Liikevaihdon kasvu voivat perustua tiettyyn kasvuprosenttiin

Kaavat

 • Kaavat ovat nyt täysin itsenäisiä suhteessa raporttipohjaan, jolle ne on lisätty

 • Toisin sanoen kaavat pitävät sisällään kaiken tarvittavan laskentatiedon

 • Kyvykkyys luo pohjaa tunnuslukukatalogin rakentamiselle (Default ja omat tunnusluvut)

 • Uusi kaava: Rullaava keskiarvo. Sen voi asettaa sisäkkäiselle kaavalle. Helpottaa esim. niiden raporttierien seurantaa, jossa on paljon kuukausittaista heiluntaa.

28.11.2023

Päivitys

Inputs

 • Budjettiparametrit on korvattu nyt inputseilla. Nämä edeltävät driver-perusteista mallinnusta.

Detailed view for budgeting

 • useita pieniä parannuksia

Kaaviot

 • Viivakaavio

 • Muita pieniä parannuksia

Muuta

 • Joukko pienempiä parannuksia

14.11.2023

Päivitys

Dashboard

 • Dashboardissa voi nyt raahata kanvakselle myös taulukon

 • (Jatkossa julkaistaan Dashboard muuttuu Workspace:ksi, ja Workspacejä voi olla useita)

Kaavio

 • Lisätty tietolähde (source): toteuma, budjetti, päivämäärävalikon mukaisesti

Taulukko

 • Ehdollinen muotoilu (Conditional formatting): budjetti vs. toteutumassa voi nyt korostaa väreillä muutoksia (yli/alle/positiivinen/negatiivinen)

 • Visuaalisia parannuksia

10.10.2023

Päivitys

Builder

 • Kaavat ovat nyt riippumattomia templaatissa esiintyvistä elementeistä, tämä mahdollistaa jatkossa erillsiet metriikkaelementit

Detailed view

 • Paneelia parannettu, se ns. kelluu ja sen korkeutta voi säätää, jolloin budjetin rakentaminen on helpompaa

 • Budjetti itemeitä voi nyt kopioi-painikkeella

 • Uuden rivin luotaessa näkyy [NEW] osoitin helpottamaan uuden rivin havaitsemista

 • Sarakkeiden oletusasennuksia tarkennettu

 • Budjetointisarakkeissa näkyy asteriski (*) pakollisten sarakkeiden kohdalla

 • Useita muita pienempiä parannuksia

Labelointi

 • Nyt käyttäjä labeloida Caleidossa tositerivejä myös External-dimensioihin (jotka tulevat Procountorista)