Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

CALEIDO

CALEIDO

Hyödyt

Tiedot yhdessä paikassa

Tarkkuus ja nopeus täydentävät toisiaan. Paranna tarkkuutta budjetissa, ennusteessa ja kassavirtalaskelmassa.

Helpompi
suunnittelu

Parantunut
tarkkuus

Tehokkuus

Löydät
nopeammin

Tiedon
laatu

Raportit

Kokonais-
valtaisuus

Työskentele
yhdessä

2x

nopeampi tiedon
löytäminen

Pysy aina ajantasalla

Reaaliaikainen. Parempi näkyvyys tulevaisuuteen. Kaikki helposti ulottuvillasi.

Reali-
aikaisuus

Tiedon
päivitys

Näkyvyys
eteenpäin

Hallinnan-
tunne

Dynaaminen
ennuste

Samalla
sivulla

Dashboard

Mittarit


-90%

manuaalista päivittämistä
Exceliin verrattuna

Lisää nopeutta ja tehokkuutta

Sulje kausi nopeammin. Laadi johdon raportit ja hallitusraportit hetkessä. Rakenna Ad hoc -raportit minuuteissa, ei tunneissa.

Automaatio

Hiotumpi
prosessi

Analy-
tiikka

Luo raportit
nopeasti

Visualisoi
helposti

Raportti-
pohjat

Massa-
muokkaus

Vähemmän
Exceleitä

Työskentele
yhdessä

7pv

nopeammin toteumaluvut
raportoitu Exceliin verrattuna

Paranna raportoinnin tarkkuutta

Tarkkuus ja nopeus täydentävät toisiaan. Paranna tarkkuutta budjetissa, ennusteessa ja kassavirtalaskelmassa.

Tiedot

kirjanpidosta

Vähemmän
kirjaamista

Data-
validaatio

Laskenta
autom.

Raportti-
pohjat

Ei virhe-
viittauksia

Tunnista
virheet

Tunnista
poikkeamat

3x

tarkkuus Exceliin
verrattuna

Aseta ja saavuta tavoitteesi

Aseta. Seuraa. Kohdista.

Strategi-
suus

Suoritusky-
vyn seuranta

Päätöksen-
teko

Budjetointi

Ennusta-
minen

Tavoitteiden
asettaminen

Yhdessä
työskentely

Feedback
loop

Hyvä
näkyvyys

Riskien
hallinta

Motivointi

+50%

nopeampi muuttaa budjettia
ja seurata ennustetta

Tee parempia liiketoimintapäätöksiä

Tunnista parhaat asiakasryhmät. Hinnoittele strategisesti. Löydä uusia mahdollisuuksia. Ja paranna kannattavuutta yhdessä johtoryhmäsi kanssa.

Data-
lähtöisyys

Mallinna
kassavirta

Laske
kannattavuus

Resurssien
allokointi

Benchmark

Kattava
raportointi

Skenaario-
suunnittelu

Kokonaiskuva
toiminnasta

3x

tarkempi asiakaskohtaisen

kannattavuuden seranta

Tunnista uhkat ajoissa

Tunnista ja analysoi poikkeavuudet. Huomaa ja korjaa alisuoriutuminen. Tunnista ongelmat varhain.

Reaali-
aikaisuus

Skenaario-
suunnittelu

Arvio
riskit

Benchmark

Visualisoi
ja viesti

Kassavirta-
analyysi

Herkkyys-
analyysi

Historia-
analyysi

Työskentele
yhdessä

3x

poikkeamien tunnistaminen
Exceliin verrattuna

Reagoi nopeammin

Reagoi alati muuttuvissa olosuhteissa nopeasti ja päättäväisesti. Älä tule yllätetyksi.

Hiotumpi
prosessi

Työskentele
yhdessä

Raportti-
pohjat

Skenaario-
suunnittelu

Visualisoi

Omat
daashboardit

Saa
palautetta

5x

nopeus insighteihin
Exceliin verrattuna

Turvaa vakaus

Reagoi alati muuttuvissa olosuhteissa nopeasti ja päättäväisesti. Älä tule yllätetyksi.

Kassavirta-
ennuste

Kannatta-
vuusanalyysi

Budjetointi

Budjetti-
kontrolli

Ennusta-
minen

Tarkkaile mittareita

Velkojen
hoito

Kokonaisuus
taloudesta

Säännösten-
mukaisuus

Pitkänajan
tiedot

5x

nopeus kokonaiskuvan
saamiseen Exceliin verrattuna

Viesti vahvuuksista ja osaamisestasi

Viesti hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyvykkyyksistäsi. Esitä uskottava kasvusuunnitelma rahoituskierroksella.

Kattavat
raportit

Visualisoi
tieto

Kassavirta-
ennuste

Läpinäky-
vyys

Mittarit

Omat
daashboardit

Työskentele
yhdessä

Strategi-
suus

10x

nopeampi ad hoc-raportointi
Exceliin verrattuna

Rakenna tiimiäsi

Johda läpinäkyvyydellä. Rakenna vastuunottoa ja omistajuutta.

Strategi-
suus

Kehitä
taitoja

Työskentele
yhdessä

Läpinäky-
vyys

Hiotumpi
prosessi

Skenaario-
suunnittelu

KPI-
seuranta

+30%

helpompaa työskennellä
yhdessä Exceliin verrattuna

Ominaisuudet

ASIAKKAIDEN LUOTTAMA