Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Excelin ongelmat yrityksen kassavirran mallintamisessa.

Blogi / Kassavirta

Excelin ongelmat yrityksen kassavirran mallintamisessa

May 8, 2023

Kassavirtamallinnus tai kassavirtasuunnitelma on elintärkeä prosessi yrityksille, jotta ne voivat arvioida talouttaan ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Vaikka Microsoft Excel on laajalti käytössä ja monet pitävät sitä monipuolisena työkaluna taloushallinnon tehtäviin, se ei aina ole tehokkain ja luotettavin valinta kassavirran mallintamisessa ja ennustamisessa. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi Excel ei ole ihanteellinen työkalu tähän tarkoitukseen, ja tarjoamme käytännön esimerkkejä sen rajoituksista. Artikkelin lopussa käy ilmi, että Excelin käytölle kassavirtamallintamisessa on myös vaihtoehtoja.

Sisällysluettelo:

 • Tietojen syöttö Exceliin

 • Excelin kassavirtamallien ylläpito

 • Kaavavirheet Excelissä

 • Viitteet ja linkit

 • Porautuminen tietoihin syvällisemmin

 • Skenaariot

 • Versiohallinta

 • Yhteiskäyttö ja yhteistyö

 • Henkilöriippuvuus

 • Vaihtoehtoja Excel-kassavirtamallille


Asiasanat: kassavirta, kassavirtamalli, kassavirtasuunnitelma, kassavirtamallinnus, kassavirtalaskelma, Excel-malli.

Tietojen syöttö Exceliin

Excel edellyttää manuaalista tietojen syöttämistä, mikä voi olla sekä aikaa vievää että altista virheille. Esimerkiksi kassavirtamallin päivittämiseen käyttäjien on syötettävä tietoja useista eri lähteistä, kuten laskuista, tiliotteista ja kuluista. Tämä prosessi voi johtaa virheisiin, kuten väärin syötettyihin numeroihin tai oleellisen tiedon puuttumiseen, mikä voi pahimmillaan merkittävästi heikentää kassaennusteen tarkkuutta.

Excelin kassavirtamallien ylläpito

Excel-mallien luominen voi olla mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta niiden ylläpitäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, mikä saattaa heikentää alkuperäistä innostusta. Excelin kassavirtamallit ovat staattisia, eivätkä ne päivity automaattisesti uuden tiedon saatavuuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien on päivitettävä malli manuaalisesti aina, kun taloudelliset tiedot muuttuvat, mikä lisää ihmisen aiheuttamien virheiden riskiä ja nopeuttaa mallin vanhentumista. Excel-malli siis tavallaan aina vanhentunut. 

Kaavavirheet Excelissä

Excel perustuu kaavoihin laskutoimituksissa, ja ne voivat olla alttiita virheille kassavirtamallin monimutkaisuuden kasvaessa. Yksi käytännön esimerkki tästä ongelmasta on surullisenkuuluisa "Lontoon valaan" kaupankäyntitappio vuonna 2012, jolloin yksinkertainen kaavavirhe taulukossa johti yli 6 miljardin dollarin tappioon JPMorgan Chaselle. Vaikka tämä on äärimmäinen esimerkki, se korostaa mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Excel-kaavojen käyttämiseen monimutkaisissa rahoitusmalleissa. Jokaisella meistä on omakohtaisia kokemuksia siitä, kun omasta taulukosta löytyykin virhe kaavassa.

Viitteet ja linkit

Excel antaa käyttäjille mahdollisuuden linkittää tietoja useiden taulukoiden välillä, mutta nämä viittaukset voivat helposti rikkoutua, jos lähdetietoja siirretään tai poistetaan. Tämä voi aiheuttaa virheitä laskelmissa ja johtaa epätarkkoihin kassavirtaennusteisiin. Jos käyttäjä esimerkiksi siirtää solua, joka sisältää kriittisen luvun, kaikki kyseiseen soluun viittaavat kaavat palauttavat virheen.

Porautuminen tietoihin syvällisemmin

Excel tarjoaa perusdatan visualisointityökalut, mutta siitä puuttuvat edistyneemmät ominaisuudet, joiden avulla käyttäjät voivat porautua syvällisemmin tietoihin ymmärtääkseen lukuja. Tämän rajoituksen vuoksi sidosryhmien voi olla haastavaa ymmärtää kassavirtamallin taustalla olevia tekijöitä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Skenaariot

Excel ei sovellu hyvin edistyneeseen skenaarioanalyysiin, joka on ratkaisevan tärkeää eri kassavirtaskenaarioihin liittyvien riskien ja mahdollisten tulosten ymmärtämiseksi. Tämä voi haitata yrityksen kykyä arvioida erilaisia strategioita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä mahdollisten tulosten perusteella.

Versiohallinta

Excelistä puuttuu sisäänrakennettu versionhallinta, mikä vaikeuttaa muutosten seuraamista ja tarvittaessa paluuta kassavirtamallin aiempiin versioihin. Tämä voi johtaa tietojen katoamiseen ja tiimin jäsenten väliseen sekaannukseen, varsinkin kun useat käyttäjät tekevät muutoksia samaan tiedostoon.

Yhteiskäyttö ja yhteistyö

Excel ei tue riittävän hyvin reaaliaikaista yhteistyötä, mikä vaikeuttaa tiimien työskentelyä yhdessä kassavirtamallien parissa. Tämä voi johtaa väärinymmärrykseen ja virheisiin, mikä viime kädessä vaikuttaa mallin tarkkuuteen ja hyödyllisyyteen.

Tiedostojen jakaminen ja hallinta voi olla haastavaa, varsinkin kun useiden käyttäjien on päästävä käsiksi samaan tiedostoon ja muokattava sitä. Tämä voi johtaa versionhallintaongelmiin, ja sidosryhmät voivat päätyä työskentelemään mallin eri versioiden kanssa, mikä aiheuttaa sekaannusta ja epäjohdonmukaisuutta rahoitusennusteissa.

Henkilöriippuvuus

Excelin kassavirtamalleista tulee usein henkilöriippuvaisia, ja mallin luojalla on laaja tietämys mallin rakenteesta ja kaavoista. Jos kyseinen henkilö lähtee yrityksestä tai ei ole käytettävissä, muilla voi olla vaikeuksia ymmärtää ja ylläpitää mallia, mikä vaikuttaa sen tarkkuuteen ja hyödyllisyyteen ajan mittaan.

Vaihtoehtoja Excel-kassavirtamallille

Kuten tässä artikkelissa korostimme, Excelin rajoitukset tekevät siitä vähemmän ihanteellisen vaihtoehdon kassavirtamallinnukseen. Sen sijaan yritysten olisi harkittava ottaa käyttöön erikoistuneita kassavirtamallinnukseen suunniteltuja ohjelmistoja tai pyydettävä apua taloushallinnon ammattilaisilta. Nämä vaihtoehdot tarjoavat parempaa skaalautuvuutta, reaaliaikaista yhteistyötä, kehittynyttä skenaarioanalyysia ja parannettua tietojen visualisointia. Nämä johtavat tarkempiin ja luotettavampiin kassavirtamalleihin päätöksenteon ohjaamiseksi.


Caleido tarjoaa kasvuyrityksille seuraavan sukupolven talousohjelmistoa kassavirran ennustamiseen, budjetointiin ja raportointiin. Lue lisää täältä.

Kassavirtamallinnus tai kassavirtasuunnitelma on elintärkeä prosessi yrityksille, jotta ne voivat arvioida talouttaan ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Vaikka Microsoft Excel on laajalti käytössä ja monet pitävät sitä monipuolisena työkaluna taloushallinnon tehtäviin, se ei aina ole tehokkain ja luotettavin valinta kassavirran mallintamisessa ja ennustamisessa. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi Excel ei ole ihanteellinen työkalu tähän tarkoitukseen, ja tarjoamme käytännön esimerkkejä sen rajoituksista. Artikkelin lopussa käy ilmi, että Excelin käytölle kassavirtamallintamisessa on myös vaihtoehtoja.

Sisällysluettelo:

 • Tietojen syöttö Exceliin

 • Excelin kassavirtamallien ylläpito

 • Kaavavirheet Excelissä

 • Viitteet ja linkit

 • Porautuminen tietoihin syvällisemmin

 • Skenaariot

 • Versiohallinta

 • Yhteiskäyttö ja yhteistyö

 • Henkilöriippuvuus

 • Vaihtoehtoja Excel-kassavirtamallille


Asiasanat: kassavirta, kassavirtamalli, kassavirtasuunnitelma, kassavirtamallinnus, kassavirtalaskelma, Excel-malli.

Tietojen syöttö Exceliin

Excel edellyttää manuaalista tietojen syöttämistä, mikä voi olla sekä aikaa vievää että altista virheille. Esimerkiksi kassavirtamallin päivittämiseen käyttäjien on syötettävä tietoja useista eri lähteistä, kuten laskuista, tiliotteista ja kuluista. Tämä prosessi voi johtaa virheisiin, kuten väärin syötettyihin numeroihin tai oleellisen tiedon puuttumiseen, mikä voi pahimmillaan merkittävästi heikentää kassaennusteen tarkkuutta.

Excelin kassavirtamallien ylläpito

Excel-mallien luominen voi olla mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta niiden ylläpitäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, mikä saattaa heikentää alkuperäistä innostusta. Excelin kassavirtamallit ovat staattisia, eivätkä ne päivity automaattisesti uuden tiedon saatavuuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien on päivitettävä malli manuaalisesti aina, kun taloudelliset tiedot muuttuvat, mikä lisää ihmisen aiheuttamien virheiden riskiä ja nopeuttaa mallin vanhentumista. Excel-malli siis tavallaan aina vanhentunut. 

Kaavavirheet Excelissä

Excel perustuu kaavoihin laskutoimituksissa, ja ne voivat olla alttiita virheille kassavirtamallin monimutkaisuuden kasvaessa. Yksi käytännön esimerkki tästä ongelmasta on surullisenkuuluisa "Lontoon valaan" kaupankäyntitappio vuonna 2012, jolloin yksinkertainen kaavavirhe taulukossa johti yli 6 miljardin dollarin tappioon JPMorgan Chaselle. Vaikka tämä on äärimmäinen esimerkki, se korostaa mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Excel-kaavojen käyttämiseen monimutkaisissa rahoitusmalleissa. Jokaisella meistä on omakohtaisia kokemuksia siitä, kun omasta taulukosta löytyykin virhe kaavassa.

Viitteet ja linkit

Excel antaa käyttäjille mahdollisuuden linkittää tietoja useiden taulukoiden välillä, mutta nämä viittaukset voivat helposti rikkoutua, jos lähdetietoja siirretään tai poistetaan. Tämä voi aiheuttaa virheitä laskelmissa ja johtaa epätarkkoihin kassavirtaennusteisiin. Jos käyttäjä esimerkiksi siirtää solua, joka sisältää kriittisen luvun, kaikki kyseiseen soluun viittaavat kaavat palauttavat virheen.

Porautuminen tietoihin syvällisemmin

Excel tarjoaa perusdatan visualisointityökalut, mutta siitä puuttuvat edistyneemmät ominaisuudet, joiden avulla käyttäjät voivat porautua syvällisemmin tietoihin ymmärtääkseen lukuja. Tämän rajoituksen vuoksi sidosryhmien voi olla haastavaa ymmärtää kassavirtamallin taustalla olevia tekijöitä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Skenaariot

Excel ei sovellu hyvin edistyneeseen skenaarioanalyysiin, joka on ratkaisevan tärkeää eri kassavirtaskenaarioihin liittyvien riskien ja mahdollisten tulosten ymmärtämiseksi. Tämä voi haitata yrityksen kykyä arvioida erilaisia strategioita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä mahdollisten tulosten perusteella.

Versiohallinta

Excelistä puuttuu sisäänrakennettu versionhallinta, mikä vaikeuttaa muutosten seuraamista ja tarvittaessa paluuta kassavirtamallin aiempiin versioihin. Tämä voi johtaa tietojen katoamiseen ja tiimin jäsenten väliseen sekaannukseen, varsinkin kun useat käyttäjät tekevät muutoksia samaan tiedostoon.

Yhteiskäyttö ja yhteistyö

Excel ei tue riittävän hyvin reaaliaikaista yhteistyötä, mikä vaikeuttaa tiimien työskentelyä yhdessä kassavirtamallien parissa. Tämä voi johtaa väärinymmärrykseen ja virheisiin, mikä viime kädessä vaikuttaa mallin tarkkuuteen ja hyödyllisyyteen.

Tiedostojen jakaminen ja hallinta voi olla haastavaa, varsinkin kun useiden käyttäjien on päästävä käsiksi samaan tiedostoon ja muokattava sitä. Tämä voi johtaa versionhallintaongelmiin, ja sidosryhmät voivat päätyä työskentelemään mallin eri versioiden kanssa, mikä aiheuttaa sekaannusta ja epäjohdonmukaisuutta rahoitusennusteissa.

Henkilöriippuvuus

Excelin kassavirtamalleista tulee usein henkilöriippuvaisia, ja mallin luojalla on laaja tietämys mallin rakenteesta ja kaavoista. Jos kyseinen henkilö lähtee yrityksestä tai ei ole käytettävissä, muilla voi olla vaikeuksia ymmärtää ja ylläpitää mallia, mikä vaikuttaa sen tarkkuuteen ja hyödyllisyyteen ajan mittaan.

Vaihtoehtoja Excel-kassavirtamallille

Kuten tässä artikkelissa korostimme, Excelin rajoitukset tekevät siitä vähemmän ihanteellisen vaihtoehdon kassavirtamallinnukseen. Sen sijaan yritysten olisi harkittava ottaa käyttöön erikoistuneita kassavirtamallinnukseen suunniteltuja ohjelmistoja tai pyydettävä apua taloushallinnon ammattilaisilta. Nämä vaihtoehdot tarjoavat parempaa skaalautuvuutta, reaaliaikaista yhteistyötä, kehittynyttä skenaarioanalyysia ja parannettua tietojen visualisointia. Nämä johtavat tarkempiin ja luotettavampiin kassavirtamalleihin päätöksenteon ohjaamiseksi.


Caleido tarjoaa kasvuyrityksille seuraavan sukupolven talousohjelmistoa kassavirran ennustamiseen, budjetointiin ja raportointiin. Lue lisää täältä.