Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

CALEIDO

CALEIDO

Talouskonsultille

Tarpeet

Talouskonsultti tehtävänä on auttaa optimoimaan yrityksen taloudellisen suorituskyky ja strategia.

Kokonais-
kuva

Strateginen
suunnittelu

Kassavirta-
analyysi

Tavoitteiden
asettaminen

Hallitus-
työskentely

Budjetointi

Suoritusky-
vyn arviointi

Talous-

raportointi

Exit-
suunnittelu

Riskien-
hallinta

Investointi-
suunnitelma

Investointi-
laskelmat

Kustannus-
analyysi

Kustannus-
ten hallinta

Compliance

Governance


Laina-
hallinta

Rahoitus


Hallitus-
raportit

Exit-
suunnittelu

M&A


Johtoryhmän
rakentaminen

Tuotokset

Operatiivinen raportointi

Myyntiraportti

Myynnin pipeline -raportti

Operatiivinen raportti

Analyysi

Poikkeamat (outlierit)

Varianssianalyysi

Trendianalyysi

Vertikaalinen analyysi

Kustannusanalyysi

Tunnuslukuanalyysi

Kassavirta-analyysi

Kannattavuusanalyysi

Break-even analyysi

Herkkyysanalyysi

Reskontra-analyysi

Arviointi

Riskit ja mahdollisuudet

Valuaatio

Benchmark

Näkemykset

Suositukset

Haasteet

Asiakasyrityksen taloushallinnon perusasioissa on paljon kehitettävää. Silti tulisi ymmärtää toimialan erityispiirteet ja mallintaa liiketoimintamalli.

Ei läpi-
näkyvyyttä

Ennusteiden
tarkkuus

Kassavirta
on epäselvä

Vähän
aikaa tutkia

Hallituksen
odotukset

Epätark-
kuudet

Ikävät
yllätykset

Ei porau-
tumista

Ei pidempää
historiatietoa

Kokonaiskuva
puuttuu

Rahoitustarve
epäselvä

Kustannus-
tehokkuus

Tehokkuus
epäselvä

M&A

työllistää

Riskien-
hallinta

Ratkaisu

Luo helposti talousmalli ja kassavirtalaskelma. Koko asiakkaan talous käsissäsi.

10x

nopeus Exceliin
verrattuna

Hyödyt

Tiedot yhdessä paikassa

Tarkkuus ja nopeus täydentävät toisiaan. Paranna tarkkuutta budjetissa, ennusteessa ja kassavirtalaskelmassa.

Pysy aina ajantasalla

Reaaliaikainen. Parempi näkyvyys tulevaisuuteen. Kaikki helposti ulottuvillasi.

Lisää nopeutta ja tehokkuutta

Sulje kausi nopeammin. Laadi johdon raportit ja hallitusraportit hetkessä. Rakenna Ad hoc -raportit minuuteissa.

ASIAKKAIDEN LUOTTAMA

Ominaisuudet

Monipuolinen ja tehokas, silti intuitiivinen ja helppo

Tulos-
laskelma

Tase


Omat
raportit

Vertailu-
sarakkeet

Näe laskun
kuva

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.

Käyttöönotto

Caleidon käyttöönotto on nopeaa. Perusraportit saat käyttöön noin 15 minuutissa. Järjestelmä on intuitiivinen ja helppo käyttää.