Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

Haasteet

Onneksi on Myös ratkaisu

Stressi

Ei ihme, jos turhauttaa.

Rajalliset
resurssit

Aikapula

Kiire

Aikataulut

Pakko-
tahtisuus

Paljon
tehtäviä

Venyvät
työpäivät

Päällekkäiset
deadlinet

Tehtävä-
järjestys

Ei
joustoja

Tulipalojen
sammutus

Deadline
tänään

Ad hoc
tehtävät

Manuaalinen työ

Manuaalinen työ

Arvokasta aikaa kuluu manuaalisiin työvaiheesiin.

Tiedot
etsittävä

Päivitettävä
käsin

Kysyttävä
muilta

Tiedon
suodatus

Väli-
laskelmat

Raportit
jaettava

Täsmäytys


Tiedon oikeellisuus

Vain oikea tieto on hyödyllinen.

Väärä

tieto

Puuttuva tieto

Väärässä
muodossa

Muuttuva
tieto

Varmista
tieto

Paljon
hukkatyötä

Hyväksytys
muilla

Hidas analysointi

Hidas analysointi

Arvokasta aikaa kuluu manuaalisiin työvaiheesiin.

Jäsentely
hidasta

Analysointi
vaivalloista

Vertailu
vaikeaa

Juurisyyt
selvitettävä

Asioita on
paljon

Yksilö-
riippuvuus

Tunnista
poikkeamat

Rajallinen
historiadata

Trendit
tunnistettava

Seuraa
muutoksia

Kompleksiteetti

Jokainen yksittäinen asia on yksinkertainen. Mutta kokonaisuus on monimutkainen.

Monta
tiedostoa

Tiedot
hajallaan

Erilliset
järjestelmät

Kaavat
rikki

Viittaus
väärään

Excel-

hirviö

Kompleksit
kaavat

Vaikea
sijaistaa

Malli
rakennettava

Valuutta-
kurssit

Yhteistyö ja viestintä

Aina yhteistyö ei suju kuin tanssi.

Monta
kanavaa

Rajallinen
näkyvyys

Kysymykset
työllistävät

Eri raportit
eri ryhmille

Parhaat käytännöt

Pyörää ei kannattaisi keksiä uudestaan.

Mihin
verrata?

Muutos-

vastarinta

Kustannus-
paineet

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.