Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Haasteet

Onneksi on Myös ratkaisu

Ongelma

Stressi ja kiire

Ei ihme, jos turhauttaa.

Ongelma

Stressi ja kiire

Ei ihme, jos turhauttaa.

Työmäärä

Tiukat aikataulut

Päällekkäiset deadlinet

Venyvät työpäivät

Riittämättömyyden tunne

Tulipalojen sammuttaminen

Ongelma

Manuaalinen työ

Arvokasta aikaa kuluu manuaalisiin työvaiheesiin.

Tiedot etsittävä

Tiedot päivitettävä

Kysyttävä muilta

Tietojen suodatus

Välilaskelmat

Raportit laadittava

Raporttien lähetys

Täsmäytys

Ad hoc -tehtävät

Ongelma

Tietojen oikeellisuus

Vain oikea tieto on hyödyllinen.

Puuttuva tieto

Väärä tieto

Väärämuotoinen tieto

Muuttuva tieto

Tieto varmistettava muilla

Paljon hukkatyötä

Hyväksyttävä muiilla

Ongelma

Hidas analysointi

Arvokasta aikaa kuluu manuaalisiin työvaiheesiin.

Jäsentely on hidasta

Vertailu vaikeaa

Analysointi vaivalloista

Juurisyy selvitettävä

Asioita on paljon

Poikkeamat tunnistettava

Rajallinen historiadata

Trendit tunnistettava

Analyysi on yksilöriippuvaista

Ongelma

Kompleksiteetti

Jokainen yksittäinen asia on yksinkertainen. Mutta kokonaisuus on monimutkainen.

Erilliset järjestelmät

Useita tiedostoja

Tiedot hajallaan

Rikkoutuneet kaavat

Virheelliset viittaukset

Excel-hirviö

Monimutkaiset kaavat

Mahdotonta sijaistaa

Talousmalli rakennettava

Valuuttakurssit hankalia

Ongelma

Yhteistyö ja viestintä

Aina yhteistyö ei suju kuin tanssi.

Monta viestintäkanavaa

Rajoitettu näkyvyys

Kysymykset työllistävät

Ei yhteistä totuutta

Yhteislkäyttö vaikeaa

Eri raportit eri ryhmille

Ongelma

Parhaiden käytäntöjen puute

Pyörää ei kannattaisi keksiä uudestaan.

Verrokin puute

Muutosvastarinta

Kustannuspaineet

Tehottomuus

Kilpailukyvyn heikentyminen