Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

"Tämä oli mulle suuri oivallus! Ymmärsin asian periaatetasolle, mutta en vielä sisäistänyt sitä käytännössä. Tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma samassa näkymässä on todella tarpeellinen yrityksen johdolle."

–Julius tuomikoski, Co-founder, Builderhead

Caleido x Builderhead

Esittely

Builderhead on suomalainen, innovatiivinen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa digitaalista alustaa kiinteistö-, rakennus- ja energiahankkeiden hallintaan ja suunnitteluun. Yrityksen perustajina toimivat Sami Kivensalo (CEO) ja Julius Tuomikoski, joilla molemmilla on vankka tausta rakennusalan ja teknologian yhdistämisessä.

Builderheadin asiakaskunta koostuu kiinteistökehitys-, rakennus- ja energiakehitysyhtiöistä, jotka haluavat hyödyntää uusinta teknologiaa tehokkaammin kiinteistöihin liittyvissä projekteissaan. He etsivät ratkaisuja, jotka nopeuttavat prosesseja ja parantavat tuottavuutta.

Haaste

Builderheadin kasvu on yltänyt pisteeseen, jossa erilaisia laskutuskausia on tarpeen mallintaa tarkasti kassavirtaennusteeksi. Tämä on välttämätöntä, jotta yritys voi suunnitella taloudellista toimintaansa pitkällä aikavälillä ja varmistaa, että resurssit kohdistetaan tehokkaasti. Yrityksen nopea laajeneminen ja monimutkaistuvat taloudelliset toiminnot ovat luoneet tarpeen edistyneemmälle työkalulle, joka pystyy käsittelemään laajoja datamääriä ja tarjoamaan tarkkoja analyyseja.

Heidän aiemmin käyttämänsä perinteiset työkalut, kuten Google Sheets, ovat osoittautuneet riittämättömiksi näissä uusissa vaatimuksissa. Vaikka Google Sheets on joustava ja helposti saatavilla, se ei pysty käsittelemään monimutkaisia talouslaskelmia tai tarjoamaan syvällistä analytiikkaa, joka on välttämätöntä Builderheadin kaltaisille kasvaville yrityksille.

Ratkaisu

Caleido, joka on erikoistunut talouden suunnitteluun ja analyysiin, otettiin käyttöön joulukuussa 2023 vastaamaan Builderheadin kasvaneisiin tarpeisiin. Tämän ohjelmiston avulla Builderhead pystyi vastaamaan haasteeseen, jonka aiemmin käytetyt perinteiset työkalut, kuten Google Sheets, eivät kyenneet ratkaisemaan.

Käyttöönotto

Julius Tuomikoski loi tarvittavat rajapintatunnukset heidän nykyiseen kirjanpitojärjestelmäänsä, Procountoriin. Tämä kesti vain kaksi minuuttia. Rajapintatunnusten integrointi Caleidoon sujui saumattomasti, ja tietojen siirto oli nopeaa ja helppoa. Caleido tarjosi Builderheadille räätälöidyn etäkoulutuksen, jossa keskityttiin erityisesti Builderheadin tarpeisiin. Perehdytys kesti kerrallaan yhden tunnin ja kertoja suoritetiin yhteensä viisi.

Tulokset

Julius sai nopeasti Buildheadin talouden täyden hallinnan, mukaan lukien kustannukset, tulot ja investoinnit. Hän kykeni luomaan tarkkoja ennusteita ja budjetteja seuraavalle vuodelle.

Yhteistyössä Caleidon kanssa Julius kehitti erityisen johdon raportin, joka tarjosi syvällisemmän käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tämä paransi asiakaskannattavuuden seurantaa ja tuki häntä tulevien investointien ja rekrytointien suunnittelussa.

Caleidon käyttöönoton ansiosta Builderheadin talouden suunnittelu ja seuranta tehostuivat huomattavasti. Vuoden 2024 budjetti laadittiin ensi kertaa Caleidon avulla, mikä mahdollisti entistä tarkemman ja joustavamman talouden suunnittelun sekä paransi näkyvyyttä kasvuun ja yrityksen talouden kehittymiseen.

Yhteenveto

Caleidon avulla Builderhead onnistui viemään taloudenhallintansa ja projektibudjetoinnin aivan uudelle tasolle. Ohjelmiston kattavat työkalut mahdollistivat kasvun tehokkaamman hallinnan, parantaen samalla projektinhallinnan tehokkuutta ja tarkkuutta. Tämän ansiosta yritys kykeni suunnittelemaan tulevaisuuttaan entistä strategisemmin, varmistaen samalla taloudellisen vakauden ja kasvun jatkuvuuden.

Yhteystiedot

Julius Tuomikoski, co-founder, Builderhead, julius.tuomikoski [at] builderhead.com
Ali Omar, COO, Caleido.io, ali.omar [at] caleido.io, p. 044 5278511