Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

CALEIDO

CALEIDO

Toimitusjohtajalle
Founderille

Tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on määrittää yrityksen strateginen suunta, tehdä keskeisiä päätöksiä ja valvoa toimintojen toteuttamista organisaation päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strateginen
suunnittelu

Resurssien
allokonti

Tavoitteiden
asettaminen

Päätöksen-
teko

Sidosryhmä-
yhteistyö

Yritys-
kulttuuri

M&A


Tehokkuus-
vaatimus

Kassavirran
ennakointi

Rahoitus

Uudet
aloitteet

Investointi-
päätökset

Compliance

Markkina-
seuranta

Kustannus-
hallinta

Verotuksen
suunnittelu

Riskien-
hallinta

Johtoryhmän
rakentaminen

Hallitus-
työskentely

Tarpeet

Operatiivinen raportointi

Myyntiraportti

Myynnin pipeline -raportti

Operatiivinen raportti

Analyysi

Poikkeamat (outlierit)

Varianssianalyysi

Trendianalyysi

Vertikaalinen analyysi

Kustannusanalyysi

Tunnuslukuanalyysi

Kassavirta-analyysi

Kannattavuusanalyysi

Break-even analyysi

Herkkyysanalyysi

Reskontra-analyysi

Arviointi

Riskit ja mahdollisuudet

Valuaatio

Benchmark

Näkemykset

Suositukset

Haasteet

Liian paljon töitä ja liian vähän aikaa. Suunnittelun ja raportoinnin tulisi olla helppoa ja antaa nopeasti kokonaiskuva. Yksityiskohtia unohtamatta.

Liian paljon töitä ja liian vähän aikaa. Suunnittelun ja raportoinnin tulisi olla helppoa ja antaa nopeasti kokonaiskuva. Yksityiskohtia unohtamatta.

Ei läpi-
näkyvyyttä

Vähän
aikaa tutkia

Ennusteiden
tarkkuus

Kassavirta
on epäselvä

Epätark-
kuudet

Hallituksen
odotukset

Tehokkuus
epäselvä

Ikävät
yllätykset

Ei porau-
tumista

Ei pidempää
historiatietoa

Kokonaiskuva
puuttuu

Rahoitustarve
epäselvä

Kustannus-
tehokkuus

M&A

työllistää

Riskien-
hallinta

Ratkaisu

Kaikki ajantasainen tieto, yhdessä näkymässä. Napin painalluksella.

Kaikki ajantasainen tieto, yhdessä näkymässä. Napin painalluksella.

10x

parempi hallinnantunne
Exceliin verrattuna

Hyödyt

Tiedot yhdessä paikassa

Tarkkuus ja nopeus täydentävät toisiaan. Paranna tarkkuutta budjetissa, ennusteessa ja kassavirtalaskelmassa.

Pysy aina ajantasalla

Reaaliaikainen. Parempi näkyvyys tulevaisuuteen. Kaikki helposti ulottuvillasi.

Lisää nopeutta ja tehokkuutta

Sulje kausi nopeammin. Laadi johdon raportit ja hallitusraportit hetkessä. Rakenna Ad hoc -raportit minuuteissa.

ASIAKKAIDEN LUOTTAMA

Ominaisuudet

Monipuolinen ja tehokas, silti intuitiivinen ja helppo

Tulos-
laskelma

Tase


Omat
raportit

Vertailu-
sarakkeet

Näe laskun
kuva

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.

Kenelle

Caleido on ohjelmisto tiedolla johtamiseen yritystalouden toimijoille.

Käyttöönotto

Caleidon käyttöönotto on nopeaa. Perusraportit saat käyttöön noin 15 minuutissa. Järjestelmä on intuitiivinen ja helppo käyttää.