Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Ongelma

Kassavirta

Miten Caleido auttaa kassavirta-ongelmassa?

Miten Caleido auttaa johtoa kassavirtaongelmassa?

Miten Caleido auttaa kassavirta-ongelmassa?

Miten Caleido auttaa kassavirta-ongelmassa?

Reaaliaikainen talouden seuranta

Caleido mahdollistaa tulojen, menojen ja kassavirran jatkuvan seurannan reaaliajassa, mikä auttaa yrityksiä tunnistamaan ja reagoimaan nopeasti kassavirtaongelmiin.

Tarkat kassavirtaennusteet

Caleidon kehittynyt budjetointimoottori mahdollistaa tarkemmat kassavirtaennusteet, joiden avulla yritykset voivat ennakoida ja hallita tulevia rahavirtoja.

Budjetointi ja Skenaarioanalyysi*

Caleido auttaa yrityksiä luomaan ja vertailemaan erilaisia budjetti- ja liiketoimintaskenaarioita, jotta voidaan ymmärtää eri päätösten vaikutukset kassavirtaan.

* Skenaarioanalyysi tulossa.

Automaattinen raportointi

Caleido tarjoaa automatisoituja raportointityökaluja, jotka helpottavat kassavirran seurantaa ja analysointia.

Liiketoiminnan suorituskyvyn analyysi

Caleido auttaa tunnistamaan ja analysoimaan suorituskykyä heikentäviä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa kassavirtaan.

Riskienhallinta

Caleido auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan kassavirtaan liittyviä riskejä, kuten asiakkaiden maksukyvyttömyysriskiä.

Visualisointi

Caleido tarjoaa visuaalisia työkaluja kassavirran analysointiin, mikä helpottaa monimutkaisten taloustietojen ymmärtämistä ja esittämistä.

Ongelmat