Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Johdon raportointi, sen mittarit ja mittarikategoriat.

Blogi / Johdon raportointi

Johdon raportointi: Mittarit ja mittarikategoriat

Jun 28, 2023

Sisällysluettelo:

 • Kasvu

 • Kannattavuus

 • Maksuvalmius

 • Vakavaraisuus

 • Tehokkuus

 • Kustannus

 • Valuaatio

 • Kassavirta

 • Kattavuus

 • Työntekijä

 • Asiakas

 • Operaatiot

 • Projekti

 • Toimitusketju

 • Markkina

 • Kestävä kehitys

 • Compliance

 • Riski ja tuotto

 • Sijoittaja

 • Kyberturvallisuus


Article in English

Taloudelliset tunnusluvut voidaan luokitella useisiin keskeisiin luokkiin, joista kukin antaa ainutlaatuista tietoa organisaation taloudellisesta suorituskyvystä ja terveydestä. Seuraavassa on lueteltu johdon raportoinnin pääluokat:

Kasvu

Kasvuindikaattoreita käytetään organisaation laajentumis- ja kasvumahdollisuuksien arviointiin. Esimerkkejä ovat mm:

Kannattavuus

Kannattavuusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä tuottaa voittoa ja hallita tehokkaasti kustannuksia ja menoja. Esimerkkejä ovat mm:

Maksuvalmius

Maksuvalmiusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä täyttää lyhyen aikavälin taloudelliset velvoitteet ja ylläpitää riittävä kassavirta. Esimerkkejä ovat mm:

Vakavaraisuus

Vakavaraisuusmittareissa keskitytään organisaation pitkän aikavälin taloudelliseen tilaan ja sen kykyyn täyttää pitkän aikavälin velkavelvoitteet. Esimerkkejä ovat mm:

Tehokkuus

Tehokkuusmittarit mittaavat organisaation toiminnan tehokkuutta ja resurssien käytön tehokkuutta. Esimerkkejä ovat mm:

Kustannus

Kustannusmittareilla arvioidaan organisaation kustannusrakennetta ja tehokkuutta menojen hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Valuaatio

Arvostusmittarit auttavat määrittämään organisaation osakkeiden tai omaisuuden arvon. Esimerkkejä ovat mm:

 • Price-to-Earnings (P/E) Ratio

 • Price-to-Sales (P/S) Ratio

 • Price-to-Book (P/B) Ratio

 • Enterprise Value-to-EBITDA Ratio

Kassavirta

Kassavirtamittareissa keskitytään organisaation kassavirtamalleihin ja sen kykyyn tuottaa ja hallita käteisvaroja tehokkaasti. Esimerkkejä ovat mm:

Kattavuus

Kattavuusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä kattaa erilaisia taloudellisia velvoitteita ja sitoumuksia. Esimerkkejä ovat mm:

Työntekijä

Henkilöstömittareissa keskitytään organisaation suorituskykyyn henkilöstöpääoman ja työntekijöihin liittyvien kulujen hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Asiakas

Asiakasmittarit mittaavat organisaation suorituskykyä asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Operaatiot

Operatiivisissa mittareissa keskitytään organisaation toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Esimerkkejä ovat mm:

 • Production Yield

 • Cycle Time

 • Order Fulfillment Rate

 • Workforce Utilization

Projekti

Projektimittareilla arvioidaan tiettyjen organisaation projektien tai aloitteiden suorituskykyä ja edistymistä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Project Schedule Variance

 • Cost Variance

 • Return on Investment (ROI) for Projects

 • Project Success Rate

Toimitusketju

Toimitusketjun mittareilla arvioidaan organisaation toimitusketjutoimintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Esimerkkejä ovat mm:

Markkina

Markkinamittarit antavat tietoa organisaation suorituskyvystä suhteessa markkinoihin ja kilpailijoihin. Esimerkkejä ovat mm:

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen mittareissa keskitytään arvioimaan organisaation ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan (ESG) suorituskykyä. Nämä mittarit mittaavat organisaation sitoutumista kestäviin ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin. Esimerkkejä ovat mm:

 • Carbon Emissions

 • Water Usage

 • Employee Diversity and Inclusion

 • Board Diversity

 • Supplier Engagement

Compliance

Vaatimustenmukaisuutta mittaavilla mittareilla arvioidaan, miten organisaatio noudattaa lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Esimerkkejä ovat mm:

 • Audit Findings and Compliance Rate

 • Violation Incidents

 • Data Privacy Compliance

 • Whistleblower Reports

Riski ja tuotto

Riski- ja tuottomittareilla arvioidaan organisaation taloudellisen riskin ja mahdollisen tuoton välistä suhdetta. Esimerkkejä ovat mm:

 • Beta

 • Standard Deviation

 • Sharpe Ratio

 • Treynor Ratio

Sijoittaja

Sijoittajien mittarit auttavat arvioimaan organisaation houkuttelevuutta sijoituskohteena. Esimerkkejä ovat mm:

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuutta koskevissa mittareissa keskitytään arvioimaan organisaation tietoturvatilannetta ja sen kykyä suojata arkaluonteisia tietoja ja järjestelmiä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Number of Security Incidents

 • Mean Time to Detect (MTTD)

 • Mean Time to Respond (MTTR)

 • Security Compliance Score

Sisällysluettelo:

 • Kasvu

 • Kannattavuus

 • Maksuvalmius

 • Vakavaraisuus

 • Tehokkuus

 • Kustannus

 • Valuaatio

 • Kassavirta

 • Kattavuus

 • Työntekijä

 • Asiakas

 • Operaatiot

 • Projekti

 • Toimitusketju

 • Markkina

 • Kestävä kehitys

 • Compliance

 • Riski ja tuotto

 • Sijoittaja

 • Kyberturvallisuus


Article in English

Taloudelliset tunnusluvut voidaan luokitella useisiin keskeisiin luokkiin, joista kukin antaa ainutlaatuista tietoa organisaation taloudellisesta suorituskyvystä ja terveydestä. Seuraavassa on lueteltu johdon raportoinnin pääluokat:

Kasvu

Kasvuindikaattoreita käytetään organisaation laajentumis- ja kasvumahdollisuuksien arviointiin. Esimerkkejä ovat mm:

Kannattavuus

Kannattavuusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä tuottaa voittoa ja hallita tehokkaasti kustannuksia ja menoja. Esimerkkejä ovat mm:

Maksuvalmius

Maksuvalmiusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä täyttää lyhyen aikavälin taloudelliset velvoitteet ja ylläpitää riittävä kassavirta. Esimerkkejä ovat mm:

Vakavaraisuus

Vakavaraisuusmittareissa keskitytään organisaation pitkän aikavälin taloudelliseen tilaan ja sen kykyyn täyttää pitkän aikavälin velkavelvoitteet. Esimerkkejä ovat mm:

Tehokkuus

Tehokkuusmittarit mittaavat organisaation toiminnan tehokkuutta ja resurssien käytön tehokkuutta. Esimerkkejä ovat mm:

Kustannus

Kustannusmittareilla arvioidaan organisaation kustannusrakennetta ja tehokkuutta menojen hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Valuaatio

Arvostusmittarit auttavat määrittämään organisaation osakkeiden tai omaisuuden arvon. Esimerkkejä ovat mm:

 • Price-to-Earnings (P/E) Ratio

 • Price-to-Sales (P/S) Ratio

 • Price-to-Book (P/B) Ratio

 • Enterprise Value-to-EBITDA Ratio

Kassavirta

Kassavirtamittareissa keskitytään organisaation kassavirtamalleihin ja sen kykyyn tuottaa ja hallita käteisvaroja tehokkaasti. Esimerkkejä ovat mm:

Kattavuus

Kattavuusmittareilla arvioidaan organisaation kykyä kattaa erilaisia taloudellisia velvoitteita ja sitoumuksia. Esimerkkejä ovat mm:

Työntekijä

Henkilöstömittareissa keskitytään organisaation suorituskykyyn henkilöstöpääoman ja työntekijöihin liittyvien kulujen hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Asiakas

Asiakasmittarit mittaavat organisaation suorituskykyä asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden hallinnassa. Esimerkkejä ovat mm:

Operaatiot

Operatiivisissa mittareissa keskitytään organisaation toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Esimerkkejä ovat mm:

 • Production Yield

 • Cycle Time

 • Order Fulfillment Rate

 • Workforce Utilization

Projekti

Projektimittareilla arvioidaan tiettyjen organisaation projektien tai aloitteiden suorituskykyä ja edistymistä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Project Schedule Variance

 • Cost Variance

 • Return on Investment (ROI) for Projects

 • Project Success Rate

Toimitusketju

Toimitusketjun mittareilla arvioidaan organisaation toimitusketjutoimintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Esimerkkejä ovat mm:

Markkina

Markkinamittarit antavat tietoa organisaation suorituskyvystä suhteessa markkinoihin ja kilpailijoihin. Esimerkkejä ovat mm:

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen mittareissa keskitytään arvioimaan organisaation ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan (ESG) suorituskykyä. Nämä mittarit mittaavat organisaation sitoutumista kestäviin ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin. Esimerkkejä ovat mm:

 • Carbon Emissions

 • Water Usage

 • Employee Diversity and Inclusion

 • Board Diversity

 • Supplier Engagement

Compliance

Vaatimustenmukaisuutta mittaavilla mittareilla arvioidaan, miten organisaatio noudattaa lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Esimerkkejä ovat mm:

 • Audit Findings and Compliance Rate

 • Violation Incidents

 • Data Privacy Compliance

 • Whistleblower Reports

Riski ja tuotto

Riski- ja tuottomittareilla arvioidaan organisaation taloudellisen riskin ja mahdollisen tuoton välistä suhdetta. Esimerkkejä ovat mm:

 • Beta

 • Standard Deviation

 • Sharpe Ratio

 • Treynor Ratio

Sijoittaja

Sijoittajien mittarit auttavat arvioimaan organisaation houkuttelevuutta sijoituskohteena. Esimerkkejä ovat mm:

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuutta koskevissa mittareissa keskitytään arvioimaan organisaation tietoturvatilannetta ja sen kykyä suojata arkaluonteisia tietoja ja järjestelmiä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Number of Security Incidents

 • Mean Time to Detect (MTTD)

 • Mean Time to Respond (MTTR)

 • Security Compliance Score