Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

Blog / Managerial Accounting

Metric Categories for CFOs

Jun 28, 2023

Metric Categories for CFOs

Table of Contents:

 • Growth Metrics

 • Profitability Metrics

 • Liquidity Metrics

 • Solvency Metrics

 • Efficiency Metrics

 • Cost Metrics

 • Valuation Metrics

 • Cash Flow Metrics

 • Coverage Metrics

 • Employee Metrics

 • Customer Metrics

 • Operational Metrics

 • Project Metrics

 • Supply Chain Metrics

 • Risk and Return Metrics

 • Market Metrics

 • Investor Metrics

 • Sustainabilitye Metrics

 • Complience Metrics

 • Cybersecurity Metrics


Financial metrics can be categorized into several key categories, each providing unique insights into an organization's financial performance and health. Here are the main categories of financial metrics:

Growth Metrics

Growth metrics assess an organization's expansion and growth potential. Examples include:

Profitability Metrics

Profitability metrics assess an organization's ability to generate profits and effectively manage its costs and expenses. Examples include:

Liquidity Metrics

Liquidity metrics evaluate an organization's ability to meet short-term financial obligations and maintain sufficient cash flow. Examples include:

Solvency Metrics

Solvency metrics focus on an organization's long-term financial health and its ability to meet long-term debt obligations. Examples include:

Efficiency Metrics

Efficiency metrics measure an organization's operational efficiency and effectiveness in resource utilization. Examples include:

Cost Metrics

Cost metrics evaluate an organization's cost structure and efficiency in managing expenses. Examples include:

Valuation Metrics

Valuation metrics help determine the worth of an organization's shares or assets. Examples include:

 • Price-to-Earnings (P/E) Ratio

 • Price-to-Sales (P/S) Ratio

 • Price-to-Book (P/B) Ratio

 • Enterprise Value-to-EBITDA Ratio

Cash Flow Metrics

Cash flow metrics focus on the organization's cash flow patterns and its ability to generate and manage cash effectively. Examples include:

Coverage Metrics

Coverage metrics assess an organization's ability to cover various financial obligations and commitments. Examples include:

Employee Metrics

Employee metrics focus on the organization's performance in managing human capital and employee-related expenses. Examples include:

Customer Metrics

Customer metrics measure the organization's performance in managing customer relationships and satisfaction. Examples include:

Operational Metrics

Operational metrics focus on evaluating the efficiency and effectiveness of an organization's operations. Examples include:

 • Production Yield

 • Cycle Time

 • Order Fulfillment Rate

 • Workforce Utilization

Project Metrics

Project metrics assess the performance and progress of specific organizational projects or initiatives. Examples include:

 • Project Schedule Variance

 • Cost Variance

 • Return on Investment (ROI) for Projects

 • Project Success Rate

Supply Chain Metrics

Supply chain metrics evaluate the efficiency and effectiveness of an organization's supply chain operations. Examples include:

Risk and Return Metrics

Risk and return metrics evaluate the relationship between an organization's financial risk and potential returns. Examples include:

 • Beta

 • Standard Deviation

 • Sharpe Ratio

 • Treynor Ratio

Market Metrics

Market metrics provide insights into the organization's performance relative to the market and competitors. Examples include:

Investor Metrics

Investor metrics help evaluate an organization's attractiveness as an investment opportunity. Examples include:

Sustainability Metrics

Sustainability metrics focus on assessing an organization's environmental, social, and governance (ESG) performance. These metrics measure the organization's commitment to sustainable and responsible business practices. Examples include:

 • Carbon Emissions

 • Water Usage

 • Employee Diversity and Inclusion

 • Board Diversity

 • Supplier Engagement

Compliance Metrics

Compliance metrics assess an organization's adherence to legal and regulatory requirements. Examples include:

 • Audit Findings and Compliance Rate

 • Violation Incidents

 • Data Privacy Compliance

 • Whistleblower Reports

Cybersecurity Metrics

Cybersecurity metrics focus on assessing the organization's security posture and its ability to protect sensitive data and systems. Examples include:

 • Number of Security Incidents

 • Mean Time to Detect (MTTD)

 • Mean Time to Respond (MTTR)

 • Security Compliance Score

Metric Categories for CFOs

Table of Contents:

 • Growth Metrics

 • Profitability Metrics

 • Liquidity Metrics

 • Solvency Metrics

 • Efficiency Metrics

 • Cost Metrics

 • Valuation Metrics

 • Cash Flow Metrics

 • Coverage Metrics

 • Employee Metrics

 • Customer Metrics

 • Operational Metrics

 • Project Metrics

 • Supply Chain Metrics

 • Risk and Return Metrics

 • Market Metrics

 • Investor Metrics

 • Sustainabilitye Metrics

 • Complience Metrics

 • Cybersecurity Metrics


Financial metrics can be categorized into several key categories, each providing unique insights into an organization's financial performance and health. Here are the main categories of financial metrics:

Growth Metrics

Growth metrics assess an organization's expansion and growth potential. Examples include:

Profitability Metrics

Profitability metrics assess an organization's ability to generate profits and effectively manage its costs and expenses. Examples include:

Liquidity Metrics

Liquidity metrics evaluate an organization's ability to meet short-term financial obligations and maintain sufficient cash flow. Examples include:

Solvency Metrics

Solvency metrics focus on an organization's long-term financial health and its ability to meet long-term debt obligations. Examples include:

Efficiency Metrics

Efficiency metrics measure an organization's operational efficiency and effectiveness in resource utilization. Examples include:

Cost Metrics

Cost metrics evaluate an organization's cost structure and efficiency in managing expenses. Examples include:

Valuation Metrics

Valuation metrics help determine the worth of an organization's shares or assets. Examples include:

 • Price-to-Earnings (P/E) Ratio

 • Price-to-Sales (P/S) Ratio

 • Price-to-Book (P/B) Ratio

 • Enterprise Value-to-EBITDA Ratio

Cash Flow Metrics

Cash flow metrics focus on the organization's cash flow patterns and its ability to generate and manage cash effectively. Examples include:

Coverage Metrics

Coverage metrics assess an organization's ability to cover various financial obligations and commitments. Examples include:

Employee Metrics

Employee metrics focus on the organization's performance in managing human capital and employee-related expenses. Examples include:

Customer Metrics

Customer metrics measure the organization's performance in managing customer relationships and satisfaction. Examples include:

Operational Metrics

Operational metrics focus on evaluating the efficiency and effectiveness of an organization's operations. Examples include:

 • Production Yield

 • Cycle Time

 • Order Fulfillment Rate

 • Workforce Utilization

Project Metrics

Project metrics assess the performance and progress of specific organizational projects or initiatives. Examples include:

 • Project Schedule Variance

 • Cost Variance

 • Return on Investment (ROI) for Projects

 • Project Success Rate

Supply Chain Metrics

Supply chain metrics evaluate the efficiency and effectiveness of an organization's supply chain operations. Examples include:

Risk and Return Metrics

Risk and return metrics evaluate the relationship between an organization's financial risk and potential returns. Examples include:

 • Beta

 • Standard Deviation

 • Sharpe Ratio

 • Treynor Ratio

Market Metrics

Market metrics provide insights into the organization's performance relative to the market and competitors. Examples include:

Investor Metrics

Investor metrics help evaluate an organization's attractiveness as an investment opportunity. Examples include:

Sustainability Metrics

Sustainability metrics focus on assessing an organization's environmental, social, and governance (ESG) performance. These metrics measure the organization's commitment to sustainable and responsible business practices. Examples include:

 • Carbon Emissions

 • Water Usage

 • Employee Diversity and Inclusion

 • Board Diversity

 • Supplier Engagement

Compliance Metrics

Compliance metrics assess an organization's adherence to legal and regulatory requirements. Examples include:

 • Audit Findings and Compliance Rate

 • Violation Incidents

 • Data Privacy Compliance

 • Whistleblower Reports

Cybersecurity Metrics

Cybersecurity metrics focus on assessing the organization's security posture and its ability to protect sensitive data and systems. Examples include:

 • Number of Security Incidents

 • Mean Time to Detect (MTTD)

 • Mean Time to Respond (MTTR)

 • Security Compliance Score

Varaa esittely

Varaa esittely

Ali Omar, COO

• Caleido.io:n toinen perustaja
• Syntynyt Suomessa, kotoisin Kainuusta, Hyrynsalmelta
• Esittely suomen kielellä
• Lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto
• MBA, Aalto EE, Helsinki
• 15+ vuotta kasvuyrittäjänä
• Perusti vuonna 2007 Med Group-konsernin yhdessä Kustaa Pihan kanssa
(nyk. sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys ONNI, onnion.fi)
• Med Groupin liikevaihto 0 → 100 M€ run-rate 9½ vuodessa
• Vaikuttaja ja sijoittaja suomalaisessa teknologiayrityskentässä
• Osakkaana kokemusta yli 30 suomalaisesta startupista
•The Finnish Business Angel 2019, FiBAN
LinkedIn