Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Blogi / Muut

Revenue suomeksi

Jan 20, 2024

Revenue suomeksi

Revenue, englanninkielinen termi, on keskeinen käsite taloustieteessä ja liiketaloudessa. Suomeksi termi "revenue" käännetään useimmiten sanaksi liikevaihto.

Tässä lyhyessä artikkelissa käsittelemme, mitä revenue tarkoittaa liiketoiminnan kontekstissa ja miten se eroaa muista taloudellisista termeistä.

Mikä on revenue?

Revenue viittaa rahamäärään, jonka yritys saa tavaroittensa myynnistä tai palveluidensa tarjoamisesta ennen minkäänlaisten vähennysten, kuten kustannusten tai verojen, tekemistä. Se on yrityksen myynnistä saaman bruttotulon kokonaissumma tietyllä ajanjaksolla.

Revenue vs. muut taloudelliset termit

Usein revenue sekoitetaan termeihin kuten voitto (profit) tai tulo (income), mutta näillä on selkeitä eroja:

  • Voitto (Profit): Tämä on summa, joka jää jäljelle, kun kaikki kulut, kuten tuotantokustannukset, verot ja muut kulut, on vähennetty revenuesta. Voitto voidaan jakaa edelleen käyttövoittoon (operating profit) ja nettovoittoon (net profit).

  • Tulo (Income): Tulo on laajempi käsite, joka voi sisältää revenuen lisäksi muita tuloja, kuten korkotuloja, osinkoja ja muita sijoitustuottoja.

Liikevaihto suomalaisessa liiketoiminnassa

Suomalaisessa yritysmaailmassa liikevaihto on yrityksen toiminnan laajuuden ja markkina-aseman keskeinen mittari. Se kertoo, kuinka paljon yritys on kyennyt myymään tuotteitaan tai palveluitaan, ja on näin ollen tärkeä indikaattori yrityksen suorituskyvystä ja kasvupotentiaalista.

Revenue suomeksi

Revenue, englanninkielinen termi, on keskeinen käsite taloustieteessä ja liiketaloudessa. Suomeksi termi "revenue" käännetään useimmiten sanaksi liikevaihto.

Tässä lyhyessä artikkelissa käsittelemme, mitä revenue tarkoittaa liiketoiminnan kontekstissa ja miten se eroaa muista taloudellisista termeistä.

Mikä on revenue?

Revenue viittaa rahamäärään, jonka yritys saa tavaroittensa myynnistä tai palveluidensa tarjoamisesta ennen minkäänlaisten vähennysten, kuten kustannusten tai verojen, tekemistä. Se on yrityksen myynnistä saaman bruttotulon kokonaissumma tietyllä ajanjaksolla.

Revenue vs. muut taloudelliset termit

Usein revenue sekoitetaan termeihin kuten voitto (profit) tai tulo (income), mutta näillä on selkeitä eroja:

  • Voitto (Profit): Tämä on summa, joka jää jäljelle, kun kaikki kulut, kuten tuotantokustannukset, verot ja muut kulut, on vähennetty revenuesta. Voitto voidaan jakaa edelleen käyttövoittoon (operating profit) ja nettovoittoon (net profit).

  • Tulo (Income): Tulo on laajempi käsite, joka voi sisältää revenuen lisäksi muita tuloja, kuten korkotuloja, osinkoja ja muita sijoitustuottoja.

Liikevaihto suomalaisessa liiketoiminnassa

Suomalaisessa yritysmaailmassa liikevaihto on yrityksen toiminnan laajuuden ja markkina-aseman keskeinen mittari. Se kertoo, kuinka paljon yritys on kyennyt myymään tuotteitaan tai palveluitaan, ja on näin ollen tärkeä indikaattori yrityksen suorituskyvystä ja kasvupotentiaalista.