Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Liquidity

Quick Ratio -kaava

Jan 2, 2024

Quick Ratio -kaava

Yrityksen taloudellisen terveyden ymmärtäminen on kriittistä sekä toimitusjohtajille että talousjohtajille. Quick Ratio, tunnetaan myös nimellä "happotestisuhteena", on keskeinen tunnusluku, joka auttaa arvioimaan yrityksen lyhytaikaista maksuvalmiutta. Tämä suhde kuvaa, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velkansa nopeasti realisoitavilla varoilla.

Quick ratio -kaava

Quick Ratio lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Quick Ratio =(Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Käteinen ja pankkisaamiset) / Lyhytaikaiset velat

Tässä kaavassa:

  • Lyhytaikaiset saamiset sisältävät asiakkailta saatavat maksut, jotka ovat erääntyneet maksuun lyhyellä aikavälillä.

  • Rahoitusarvopaperit ovat nopeasti rahaksi muutettavissa olevia sijoituksia, kuten osakkeita tai joukkovelkakirjoja.

  • Käteinen ja pankkisaamiset ovat välittömästi käytettävissä olevaa rahaa.

  • Lyhytaikaiset velat ovat yrityksen vuoden sisällä erääntyviä velvoitteita.

Merkitys ja käyttö

Quick Ratio tarjoaa selkeän kuvan yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista taloudellisista sitoumuksistaan ilman, että sen tarvitsee myydä varastojaan tai turvautua pitkäaikaiseen rahoitukseen. Terve Quick Ratio -luku on yleensä yli 1, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän nopeasti realisoitavia varoja kuin lyhytaikaisia velkoja. Luku alle 1 saattaa viitata mahdollisiin likviditeettiongelmiin.

Tämä mittari on erityisen hyödyllinen talouden johtajille, koska se tarjoaa nopean katsauksen yrityksen maksuvalmiuteen. Se auttaa myös tunnistamaan mahdollisia riskejä yrityksen lyhytaikaisessa taloudenhoidossa ja antaa mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tasapainon palauttamiseksi.

Yhteenveto

Quick Ratio on välttämätön työkalu taloudellisen analyysin työkalupakissa. Se tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan arvioida yrityksen kykyä selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan, ja sen pitäisi olla osa säännöllistä taloudellista tarkasteluprosessia kaikissa yrityksissä. Tämän yksinkertaisen mittarin avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa yrityksen taloudellinen vakaus.

Lue lisää:

Quick Ratio -kaava

Yrityksen taloudellisen terveyden ymmärtäminen on kriittistä sekä toimitusjohtajille että talousjohtajille. Quick Ratio, tunnetaan myös nimellä "happotestisuhteena", on keskeinen tunnusluku, joka auttaa arvioimaan yrityksen lyhytaikaista maksuvalmiutta. Tämä suhde kuvaa, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velkansa nopeasti realisoitavilla varoilla.

Quick ratio -kaava

Quick Ratio lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Quick Ratio =(Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Käteinen ja pankkisaamiset) / Lyhytaikaiset velat

Tässä kaavassa:

  • Lyhytaikaiset saamiset sisältävät asiakkailta saatavat maksut, jotka ovat erääntyneet maksuun lyhyellä aikavälillä.

  • Rahoitusarvopaperit ovat nopeasti rahaksi muutettavissa olevia sijoituksia, kuten osakkeita tai joukkovelkakirjoja.

  • Käteinen ja pankkisaamiset ovat välittömästi käytettävissä olevaa rahaa.

  • Lyhytaikaiset velat ovat yrityksen vuoden sisällä erääntyviä velvoitteita.

Merkitys ja käyttö

Quick Ratio tarjoaa selkeän kuvan yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista taloudellisista sitoumuksistaan ilman, että sen tarvitsee myydä varastojaan tai turvautua pitkäaikaiseen rahoitukseen. Terve Quick Ratio -luku on yleensä yli 1, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän nopeasti realisoitavia varoja kuin lyhytaikaisia velkoja. Luku alle 1 saattaa viitata mahdollisiin likviditeettiongelmiin.

Tämä mittari on erityisen hyödyllinen talouden johtajille, koska se tarjoaa nopean katsauksen yrityksen maksuvalmiuteen. Se auttaa myös tunnistamaan mahdollisia riskejä yrityksen lyhytaikaisessa taloudenhoidossa ja antaa mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tasapainon palauttamiseksi.

Yhteenveto

Quick Ratio on välttämätön työkalu taloudellisen analyysin työkalupakissa. Se tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan arvioida yrityksen kykyä selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan, ja sen pitäisi olla osa säännöllistä taloudellista tarkasteluprosessia kaikissa yrityksissä. Tämän yksinkertaisen mittarin avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa yrityksen taloudellinen vakaus.

Lue lisää: