Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Myynnin tuloutus.

Blogi / Muut

Myynnin tuloutus pk-yrityksessä

May 15, 2023

Mitä myynnin tuloutus on?

Tulojen kirjaaminen (engl. revenue recognition) on kirjanpitoperiaate, jossa määritellään edellytykset, joiden täyttyessä tulot voidaan kirjata tuloksi yrityksen tilinpäätökseen. Se on olennainen osa suoriteperusteista kirjanpitoa, ja se auttaa yrityksiä raportoimaan tarkasti taloudellisen tuloksensa tietyllä ajanjaksolla. Pk-yrityksille (pienet ja keskisuuret yritykset) tulojen kirjaaminen on elintärkeää, jotta ne voivat ymmärtää taloutensa tilan ja tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Miksi tuloutus on tärkeää pk-yrityksille?

Myynnin kirjaaminen jaksottamalla on ratkaisevan tärkeää pk-yrityksille, koska:

 • Sillä varmistetaan, että tilinpäätös antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä.

 • Se auttaa ylläpitämään tilinpäätösstandardien, kuten suomalaisen kirjanpitolain yleisten tilinpäätösperiaatteiden tai kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) noudattamista.

 • Se mahdollistaa paremman kassavirran hallinnan ja ennustamisen.

 • Se auttaa tekemään tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä tarkkojen taloudellisten tietojen perusteella.

Milloin tulot tulisi kirjata?

Tulot tulisi kirjata, kun:

 • Asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa esitetyt suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Yritys on siirtänyt tavaroiden tai palvelujen hallinnan asiakkaalle.

 • Tuoton määrä voidaan mitata luotettavasti.

 • On todennäköistä, että liiketoiminta saa liiketoimintaan liittyvän taloudellisen hyödyn.

Kuka on vastuussa tuloutuksesta?

Vastuu liikevaihdon kirjaamisesta on yleensä yrityksen talous- ja kirjanpitotiimillä. Niiden on varmistettava, että tuotot kirjataan oikein ja johdonmukaisesti yrityksen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti. Joissakin tapauksissa myös ulkoiset tilintarkastajat saattavat tarkastaa yrityksen tuloutuskäytännöt varmistaakseen, että ne ovat tilinpäätösstandardien mukaisia.

Miten tulot kirjataan?

Tulojen kirjaamiseksi yritysten tulisi noudattaa seuraavia vaiheita:

 • Tunnista asiakkaan kanssa tehty sopimus.

 • Tunnista sopimukseen sisältyvät erilliset suoritusvelvoitteet.

 • Määritä transaktiohinta.

 • Kohdista kauppahinta erillisille suoritusvelvoitteille.

 • Tulojen kirjaaminen kaudelle, jolloin kukin suoritusvelvoite on täytetty.

 • Mikäli tulo ulottuu useammalle kaudelle, tulisi tulo jaksottaa näille kausille

Lue lisää: E-kirja

Tulojen kirjausmenetelmät

Tulojen kirjaamiseen on olemassa useita menetelmiä, muun muassa:

 • Myyntiperuste: Tulot kirjataan, kun tavaroiden tai palvelujen siirto tapahtuu.

 • Toteutumisprosentti: Tulot kirjataan sen perusteella, kuinka suuri osa projektista on saatu valmiiksi.

 • Toteutunut sopimus: Tuotot kirjataan, kun projekti on täysin valmis ja asiakas on hyväksynyt sen.

 • Osamaksukauppa: Tuotot kirjataan sitä mukaa, kun asiakkailta vastaanotetaan maksuja.

Myynnin asiakirjat tuloutusta varten

Asianmukainen dokumentointi on olennaista tarkan tuloutuksen kannalta. Keskeisiä myyntiasiakirjoja ovat mm:

 • Myyntisopimukset: Myyntiehdot, mukaan lukien toimitus, maksuehdot ja suoritusvelvoitteet.

 • Laskut: Yksityiskohtaiset tiedot toimitetuista tavaroista tai palveluista, hinnasta ja maksuehdoista.

 • Kuitit: Asiakkailta saatujen maksujen vahvistaminen.

 • Toimitusasiakirjat: Tavaroiden tai palvelujen toimittamisen todentaminen asiakkaille.

Tulojen kirjaamisen vaikutukset

Sillä, miten yritys kirjaa tulot, on kauaskantoisia vaikutuksia:

 • Taloudellinen raportointi: Se vaikuttaa yrityksen raportoimiin voittoihin ja vaikuttaa sijoittajien, lainanantajien ja muiden sidosryhmien käsityksiin.

 • Kassavirran hallinta: Se voi vaikuttaa siihen, miten kassavirtaa hallitaan ja ennustetaan.

 • Verovelvoitteet: Se voi vaikuttaa verovelvoitteiden ajoitukseen ja määrään.

 • Liiketoimintapäätökset: Se voi vaikuttaa strategisiin liiketoimintapäätöksiin, mukaan lukien budjetointi, ennustaminen ja resurssien kohdentaminen.

Virheellisen tai puuttuvan tuloutuksen seuraukset

Virheellinen tai puuttuva tuloutus voi johtaa:

 • Virheellisiin tilinpäätöksiin: Tämä voi johtaa sidosryhmiä harhaan ja johtaa huonoihin liiketoimintapäätöksiin.

 • Säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset: Yritykset voivat joutua maksamaan rangaistuksia, sakkoja tai oikeustoimia, jos ne eivät noudata tilinpäätösstandardeja.

 • Mainehaitta: Virheet tulojen kirjaamisessa voivat vahingoittaa yrityksen mainetta, mikä voi vaikuttaa suhteisiin sijoittajiin, lainanantajiin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

 • Taloudelliset tappiot: Vakavissa tapauksissa ne voivat johtaa taloudellisiin tappioihin ja jopa liiketoiminnan epäonnistumiseen.

Yleiset virheet tulojen kirjaamisessa

Yleisiä virheitä tulojen kirjaamisessa ovat mm:

 • Tuloja ei ole jaksotettu tilikauden aikana: tämä tapahtuu, kun tulot kirjataan yhdelle kuukaudelle, viakka suoritusvelvoite olisi useammalle kuukaudelle, esim. ohjelmistolisenssin osalta.

 • Tulojen kirjaaminen liian aikaisin: Tämä tapahtuu, kun tulot kirjataan ennen kuin suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Liikevaihdon kirjaaminen liian myöhään: Tämä tapahtuu, kun liikevaihto kirjataan sen jälkeen, kun suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Virheellinen tulojen laskeminen: Tämä tapahtuu, kun kirjattujen tulojen määrä ei vastaa tarkasti toimitettujen tavaroiden tai palvelujen arvoa.

 • Riittämätön dokumentointi: Tämä voi johtaa virheisiin tulojen kirjaamisessa ja vaikeuksiin tilintarkastuksessa ja sääntöjen noudattamisessa.

Mitä myynnin tuloutus on?

Tulojen kirjaaminen (engl. revenue recognition) on kirjanpitoperiaate, jossa määritellään edellytykset, joiden täyttyessä tulot voidaan kirjata tuloksi yrityksen tilinpäätökseen. Se on olennainen osa suoriteperusteista kirjanpitoa, ja se auttaa yrityksiä raportoimaan tarkasti taloudellisen tuloksensa tietyllä ajanjaksolla. Pk-yrityksille (pienet ja keskisuuret yritykset) tulojen kirjaaminen on elintärkeää, jotta ne voivat ymmärtää taloutensa tilan ja tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Miksi tuloutus on tärkeää pk-yrityksille?

Myynnin kirjaaminen jaksottamalla on ratkaisevan tärkeää pk-yrityksille, koska:

 • Sillä varmistetaan, että tilinpäätös antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä.

 • Se auttaa ylläpitämään tilinpäätösstandardien, kuten suomalaisen kirjanpitolain yleisten tilinpäätösperiaatteiden tai kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) noudattamista.

 • Se mahdollistaa paremman kassavirran hallinnan ja ennustamisen.

 • Se auttaa tekemään tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä tarkkojen taloudellisten tietojen perusteella.

Milloin tulot tulisi kirjata?

Tulot tulisi kirjata, kun:

 • Asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa esitetyt suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Yritys on siirtänyt tavaroiden tai palvelujen hallinnan asiakkaalle.

 • Tuoton määrä voidaan mitata luotettavasti.

 • On todennäköistä, että liiketoiminta saa liiketoimintaan liittyvän taloudellisen hyödyn.

Kuka on vastuussa tuloutuksesta?

Vastuu liikevaihdon kirjaamisesta on yleensä yrityksen talous- ja kirjanpitotiimillä. Niiden on varmistettava, että tuotot kirjataan oikein ja johdonmukaisesti yrityksen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti. Joissakin tapauksissa myös ulkoiset tilintarkastajat saattavat tarkastaa yrityksen tuloutuskäytännöt varmistaakseen, että ne ovat tilinpäätösstandardien mukaisia.

Miten tulot kirjataan?

Tulojen kirjaamiseksi yritysten tulisi noudattaa seuraavia vaiheita:

 • Tunnista asiakkaan kanssa tehty sopimus.

 • Tunnista sopimukseen sisältyvät erilliset suoritusvelvoitteet.

 • Määritä transaktiohinta.

 • Kohdista kauppahinta erillisille suoritusvelvoitteille.

 • Tulojen kirjaaminen kaudelle, jolloin kukin suoritusvelvoite on täytetty.

 • Mikäli tulo ulottuu useammalle kaudelle, tulisi tulo jaksottaa näille kausille

Lue lisää: E-kirja

Tulojen kirjausmenetelmät

Tulojen kirjaamiseen on olemassa useita menetelmiä, muun muassa:

 • Myyntiperuste: Tulot kirjataan, kun tavaroiden tai palvelujen siirto tapahtuu.

 • Toteutumisprosentti: Tulot kirjataan sen perusteella, kuinka suuri osa projektista on saatu valmiiksi.

 • Toteutunut sopimus: Tuotot kirjataan, kun projekti on täysin valmis ja asiakas on hyväksynyt sen.

 • Osamaksukauppa: Tuotot kirjataan sitä mukaa, kun asiakkailta vastaanotetaan maksuja.

Myynnin asiakirjat tuloutusta varten

Asianmukainen dokumentointi on olennaista tarkan tuloutuksen kannalta. Keskeisiä myyntiasiakirjoja ovat mm:

 • Myyntisopimukset: Myyntiehdot, mukaan lukien toimitus, maksuehdot ja suoritusvelvoitteet.

 • Laskut: Yksityiskohtaiset tiedot toimitetuista tavaroista tai palveluista, hinnasta ja maksuehdoista.

 • Kuitit: Asiakkailta saatujen maksujen vahvistaminen.

 • Toimitusasiakirjat: Tavaroiden tai palvelujen toimittamisen todentaminen asiakkaille.

Tulojen kirjaamisen vaikutukset

Sillä, miten yritys kirjaa tulot, on kauaskantoisia vaikutuksia:

 • Taloudellinen raportointi: Se vaikuttaa yrityksen raportoimiin voittoihin ja vaikuttaa sijoittajien, lainanantajien ja muiden sidosryhmien käsityksiin.

 • Kassavirran hallinta: Se voi vaikuttaa siihen, miten kassavirtaa hallitaan ja ennustetaan.

 • Verovelvoitteet: Se voi vaikuttaa verovelvoitteiden ajoitukseen ja määrään.

 • Liiketoimintapäätökset: Se voi vaikuttaa strategisiin liiketoimintapäätöksiin, mukaan lukien budjetointi, ennustaminen ja resurssien kohdentaminen.

Virheellisen tai puuttuvan tuloutuksen seuraukset

Virheellinen tai puuttuva tuloutus voi johtaa:

 • Virheellisiin tilinpäätöksiin: Tämä voi johtaa sidosryhmiä harhaan ja johtaa huonoihin liiketoimintapäätöksiin.

 • Säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset: Yritykset voivat joutua maksamaan rangaistuksia, sakkoja tai oikeustoimia, jos ne eivät noudata tilinpäätösstandardeja.

 • Mainehaitta: Virheet tulojen kirjaamisessa voivat vahingoittaa yrityksen mainetta, mikä voi vaikuttaa suhteisiin sijoittajiin, lainanantajiin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

 • Taloudelliset tappiot: Vakavissa tapauksissa ne voivat johtaa taloudellisiin tappioihin ja jopa liiketoiminnan epäonnistumiseen.

Yleiset virheet tulojen kirjaamisessa

Yleisiä virheitä tulojen kirjaamisessa ovat mm:

 • Tuloja ei ole jaksotettu tilikauden aikana: tämä tapahtuu, kun tulot kirjataan yhdelle kuukaudelle, viakka suoritusvelvoite olisi useammalle kuukaudelle, esim. ohjelmistolisenssin osalta.

 • Tulojen kirjaaminen liian aikaisin: Tämä tapahtuu, kun tulot kirjataan ennen kuin suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Liikevaihdon kirjaaminen liian myöhään: Tämä tapahtuu, kun liikevaihto kirjataan sen jälkeen, kun suoritusvelvoitteet on täytetty.

 • Virheellinen tulojen laskeminen: Tämä tapahtuu, kun kirjattujen tulojen määrä ei vastaa tarkasti toimitettujen tavaroiden tai palvelujen arvoa.

 • Riittämätön dokumentointi: Tämä voi johtaa virheisiin tulojen kirjaamisessa ja vaikeuksiin tilintarkastuksessa ja sääntöjen noudattamisessa.