Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Kassavirtaennuste.

Blogi / Kassavirta

Miten kassavirtaennuste auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä?

May 11, 2023

Taloushallinto on yksi liikkeenjohdon keskeisistä tehtävistä, ja kassavirran hallinta on olennainen osa tätä tehtävää. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, miten kassavirtaennuste antaa liikkeenjohtajille mahdollisuuden tehdä parempia ja tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Mitä kassavirran hallinta on?

Kassavirtojen hallinnalla tarkoitetaan sen seuraamista, miten käteistä saapuu yritykseesi ja miten sitä lähtee yrityksestäsi. Siihen kuuluu tulevien käteistarpeiden ennustaminen ja sen varmistaminen, että sinulla on riittävästi käteistä rahaa kaikkien menojen kattamiseen. Taloushallinnon vastuulle kuuluukin usein muodostaa kassavirtaennuste, jonka avulla seurataan erilaisia kassavirtoja.

Kassavirran hallinnan merkitys

Käteisvarat ovat jokaisen yrityksen elinehto. Ilman tasaista ja hallittua kassavirtaa kannattavatkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin. Tehokas kassavirran hallinta auttaa varmistamaan, että yritykselläsi on riittävästi käteistä rahaa sujuvaan toimintaan ja että voit suunnitella tulevaa kasvua.

Esimerkki: Yritys myy paljon tavaroita luotolla. Vaikka yrityksen myyntiluvut saattavat näyttää lupaavilta, jos myynnistä saatava raha ei saavu riittävän nopeasti yrityksen kassan, yrityksellä voi olla vaikeuksia maksaa toimittajilleen tai kattaa yleiskustannuksiaan. Tällöin tehokas kassavirran hallinta voi tarkoittaa, että asiakkaiden kanssa neuvotellaan pidemmistä maksuehdoista tai järjestetään lyhytaikaista rahoitusta kassavajeen kuromiseksi umpeen. Myös laskumyynti on varteenotettava vaihtoehto.

Miten kassavirtaennuste auttaa johtajia tekemään parempia päätöksiä?

Parantaa budjetointia ja taloussuunnittelua

Tarkka kassavirtaennuste on tärkeää tehokkaan budjetoinnin ja taloussuunnittelun kannalta. Niiden avulla liiketoimintavastuussa olevat henkilöt hahmottavat, milloin heillä on käteistä rahaa käytettävissä suunniteltujen menojen kattamiseen, kuten uuden henkilöstön rekrytoimiseen, uusiin laitteisiin investoimiseen tai uuden markkinointikampanjan käynnistämiseen.

Esimerkki: Ohjelmistokehitysyritys suunnittelee palkkaavansa uusia devaajia työskentelemään suuren projektin parissa. Yrityksen johtajat voivat käyttää kassavirtaennustetta määrittääkseen parhaan ajankohdan uusien työntekijöiden palkkaamiselle odotettavissa olevien kassatulojen ja -menojen perusteella.

Auttaa tunnistamaan mahdolliset kassavajeet

Kassavirtaennuste voivat auttaa liikkeenjohtajia tunnistamaan ajanjaksot, jolloin yritys on vaarassa yritykseltä saattaa loppua käteisvarat. Pahimmillaan tilanne voi johtaa kassakriisiin. Tämä antaa heille mahdollisuuden ryhtyä toimiin kassapulan välttämiseksi, kuten menojen vähentämiseen, perinnän nopeuttamiseen tai lisärahoituksen järjestämiseen.

Esimerkki: Vähittäiskauppa käyttää kassavirtaennustetta havaitakseen mahdollisen kassavajeen hiljaisella lomakauden jälkeisellä kaudella. Kun yritys tietää tämän etukäteen, se voi suunnitella myynnin tulojen kasvattamiseksi tai neuvotella paremmista maksuehdoista tavarantoimittajien kanssa kassapaineineen helpottamiseksi.

Helpottaa parempia investointipäätöksiä

Koska kassavirtaennusteet antavat tietoa tulevista kassavirroista, ne voivat auttaa liikkeenjohtajia tekemään tietoon perustuvia investointipäätöksiä. Tämä koskee esimerkiksi päätöksiä uusien laitteiden hankkimisesta, laajentumisesta uusille markkinoille tai investoinneista tutkimus- ja kehitystyöhön.

Esimerkki: Teollisuusyritys käyttää kassavirtaennustettaan suunnitellessaan suurta investointia uuteen tuotantolinjaan. Ennuste osoittaa, että yrityksellä on riittävästi käteisvaroja investoinnin kattamiseen vaarantamatta sen päivittäistä toimintaa tai kykyä hoitaa velkojaan.

Tukee tehokasta riskienhallintaa

Kassavirtaennusteet voivat auttaa liikkeenjohtoa tunnistamaan mahdolliset taloudelliset riskit ja ryhtymään toimiin niiden lieventämiseksi. Tämä voi tarkoittaa strategian mukauttamista, talousraportoinnin parantamista tai lisärahoituslähteiden hankkimista.

Esimerkki: Rakennusalan yritys käyttää kassavirtaennusteita hallitsemaan asiakkaidensa maksujen viivästymisriskiä. Sisällyttämällä kassavirtaennusteeseensa puskurin yritys voi varmistaa, että sillä on riittävästi käteisvaroja menojen kattamiseen, vaikka saapuvat tilitykset viivästyisivät.

Kassavirtaohjelmiston hyödyntämisen edut

Digitaalisella aikakaudella teknologian hyödyntäminen voi virtaviivaistaa kassavirtojen hallintaa merkittävästi. Edistyneet taloussuunnittelu- ja -analyysiohjelmistot voivat automatisoida suuren osan kassavirtaennusteprosessista, mikä vapauttaa liikkeenjohton ja taloushallinnon aikaa ja vähentää virheriskiä.

Esimerkki: Kasvuyritys, joka on hiljattain monipuolistanut tulovirtojaan. Käteisvarojen tulon ja poiston eri lähteiden seuraaminen manuaalisesti voi olla haastavaa. Käyttämällä modernia kassavirtaohjelmistoa yritys voi automatisoida kassavirran hallinnan, jolloin se voi helposti luoda kassavirtaennusteita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lopuksi

Kassavirran hallinta on elintärkeää kaikille yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Kassavirtaennusteen avulla vastuuhenkilöt voivat tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa yrityksensä taloudellisen terveyden ja kestävyyden. Tehokas kassavirtojen hallinta on avain menestykseen, olipa kyse sitten investointien suunnittelusta, käyttöpääoman hallinnasta tai taloudellisten riskien lieventämisestä.

Vaikka kassavirtojen hallinta voi tuntua aluksi vieraalta, nykypäivän teknologia tekee siitä helpompaa kuin koskaan. Oikeanlaisella kassavirtaohjelmistolla voit automatisoida kassavirran hallinnan ja saada tietoa, jota tarvitset liiketoimintasi edistämiseksi.

Taloushallinto on yksi liikkeenjohdon keskeisistä tehtävistä, ja kassavirran hallinta on olennainen osa tätä tehtävää. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, miten kassavirtaennuste antaa liikkeenjohtajille mahdollisuuden tehdä parempia ja tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Mitä kassavirran hallinta on?

Kassavirtojen hallinnalla tarkoitetaan sen seuraamista, miten käteistä saapuu yritykseesi ja miten sitä lähtee yrityksestäsi. Siihen kuuluu tulevien käteistarpeiden ennustaminen ja sen varmistaminen, että sinulla on riittävästi käteistä rahaa kaikkien menojen kattamiseen. Taloushallinnon vastuulle kuuluukin usein muodostaa kassavirtaennuste, jonka avulla seurataan erilaisia kassavirtoja.

Kassavirran hallinnan merkitys

Käteisvarat ovat jokaisen yrityksen elinehto. Ilman tasaista ja hallittua kassavirtaa kannattavatkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin. Tehokas kassavirran hallinta auttaa varmistamaan, että yritykselläsi on riittävästi käteistä rahaa sujuvaan toimintaan ja että voit suunnitella tulevaa kasvua.

Esimerkki: Yritys myy paljon tavaroita luotolla. Vaikka yrityksen myyntiluvut saattavat näyttää lupaavilta, jos myynnistä saatava raha ei saavu riittävän nopeasti yrityksen kassan, yrityksellä voi olla vaikeuksia maksaa toimittajilleen tai kattaa yleiskustannuksiaan. Tällöin tehokas kassavirran hallinta voi tarkoittaa, että asiakkaiden kanssa neuvotellaan pidemmistä maksuehdoista tai järjestetään lyhytaikaista rahoitusta kassavajeen kuromiseksi umpeen. Myös laskumyynti on varteenotettava vaihtoehto.

Miten kassavirtaennuste auttaa johtajia tekemään parempia päätöksiä?

Parantaa budjetointia ja taloussuunnittelua

Tarkka kassavirtaennuste on tärkeää tehokkaan budjetoinnin ja taloussuunnittelun kannalta. Niiden avulla liiketoimintavastuussa olevat henkilöt hahmottavat, milloin heillä on käteistä rahaa käytettävissä suunniteltujen menojen kattamiseen, kuten uuden henkilöstön rekrytoimiseen, uusiin laitteisiin investoimiseen tai uuden markkinointikampanjan käynnistämiseen.

Esimerkki: Ohjelmistokehitysyritys suunnittelee palkkaavansa uusia devaajia työskentelemään suuren projektin parissa. Yrityksen johtajat voivat käyttää kassavirtaennustetta määrittääkseen parhaan ajankohdan uusien työntekijöiden palkkaamiselle odotettavissa olevien kassatulojen ja -menojen perusteella.

Auttaa tunnistamaan mahdolliset kassavajeet

Kassavirtaennuste voivat auttaa liikkeenjohtajia tunnistamaan ajanjaksot, jolloin yritys on vaarassa yritykseltä saattaa loppua käteisvarat. Pahimmillaan tilanne voi johtaa kassakriisiin. Tämä antaa heille mahdollisuuden ryhtyä toimiin kassapulan välttämiseksi, kuten menojen vähentämiseen, perinnän nopeuttamiseen tai lisärahoituksen järjestämiseen.

Esimerkki: Vähittäiskauppa käyttää kassavirtaennustetta havaitakseen mahdollisen kassavajeen hiljaisella lomakauden jälkeisellä kaudella. Kun yritys tietää tämän etukäteen, se voi suunnitella myynnin tulojen kasvattamiseksi tai neuvotella paremmista maksuehdoista tavarantoimittajien kanssa kassapaineineen helpottamiseksi.

Helpottaa parempia investointipäätöksiä

Koska kassavirtaennusteet antavat tietoa tulevista kassavirroista, ne voivat auttaa liikkeenjohtajia tekemään tietoon perustuvia investointipäätöksiä. Tämä koskee esimerkiksi päätöksiä uusien laitteiden hankkimisesta, laajentumisesta uusille markkinoille tai investoinneista tutkimus- ja kehitystyöhön.

Esimerkki: Teollisuusyritys käyttää kassavirtaennustettaan suunnitellessaan suurta investointia uuteen tuotantolinjaan. Ennuste osoittaa, että yrityksellä on riittävästi käteisvaroja investoinnin kattamiseen vaarantamatta sen päivittäistä toimintaa tai kykyä hoitaa velkojaan.

Tukee tehokasta riskienhallintaa

Kassavirtaennusteet voivat auttaa liikkeenjohtoa tunnistamaan mahdolliset taloudelliset riskit ja ryhtymään toimiin niiden lieventämiseksi. Tämä voi tarkoittaa strategian mukauttamista, talousraportoinnin parantamista tai lisärahoituslähteiden hankkimista.

Esimerkki: Rakennusalan yritys käyttää kassavirtaennusteita hallitsemaan asiakkaidensa maksujen viivästymisriskiä. Sisällyttämällä kassavirtaennusteeseensa puskurin yritys voi varmistaa, että sillä on riittävästi käteisvaroja menojen kattamiseen, vaikka saapuvat tilitykset viivästyisivät.

Kassavirtaohjelmiston hyödyntämisen edut

Digitaalisella aikakaudella teknologian hyödyntäminen voi virtaviivaistaa kassavirtojen hallintaa merkittävästi. Edistyneet taloussuunnittelu- ja -analyysiohjelmistot voivat automatisoida suuren osan kassavirtaennusteprosessista, mikä vapauttaa liikkeenjohton ja taloushallinnon aikaa ja vähentää virheriskiä.

Esimerkki: Kasvuyritys, joka on hiljattain monipuolistanut tulovirtojaan. Käteisvarojen tulon ja poiston eri lähteiden seuraaminen manuaalisesti voi olla haastavaa. Käyttämällä modernia kassavirtaohjelmistoa yritys voi automatisoida kassavirran hallinnan, jolloin se voi helposti luoda kassavirtaennusteita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lopuksi

Kassavirran hallinta on elintärkeää kaikille yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Kassavirtaennusteen avulla vastuuhenkilöt voivat tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa yrityksensä taloudellisen terveyden ja kestävyyden. Tehokas kassavirtojen hallinta on avain menestykseen, olipa kyse sitten investointien suunnittelusta, käyttöpääoman hallinnasta tai taloudellisten riskien lieventämisestä.

Vaikka kassavirtojen hallinta voi tuntua aluksi vieraalta, nykypäivän teknologia tekee siitä helpompaa kuin koskaan. Oikeanlaisella kassavirtaohjelmistolla voit automatisoida kassavirran hallinnan ja saada tietoa, jota tarvitset liiketoimintasi edistämiseksi.