Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Blogi / Muut

Mikä on Working Capital suomeksi?

Jan 2, 2024

Mikä on Working Capital suomeksi?

Working Capital, suomeksi käyttöpääoma, on taloudellinen mittari, joka kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa. Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat − Lyhytaikaiset velat

Se on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä, erityisesti likviditeetin ja rahoituksen hallinnan näkökulmasta. Käyttöpääoma antaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille tärkeää tietoa yrityksen operatiivisen toiminnan tehokkuudesta ja sen kyvystä selviytyä lyhyen aikavälin taloudellisista haasteista.

Käyttöpääoman kaava

Käyttöpääoman laskentakaava on yksinkertainen:

Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat − Lyhytaikaiset velat

Tässä kaavassa:

 • Lyhytaikaiset varat sisältävät käteisvarat, pankkisaamiset, myyntisaamiset ja varastot.

 • Lyhytaikaiset velat puolestaan koostuvat tulevista maksettavista laskuista, lyhytaikaisista lainoista ja muista lyhytaikaisista velvoitteista.

Miksi käyttöpääoma on tärkeä?

 1. Likviditeetin Hallinta: Käyttöpääoman suuruus kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy hallitsemaan likviditeettiään. Riittävä käyttöpääoma takaa, että yrityksellä on tarpeeksi varoja lyhytaikaisten velvoitteiden hoitoon.

 2. Toiminnan Jatkuvuus: Positiivinen käyttöpääoma on merkki siitä, että yritys pystyy jatkamaan päivittäisiä toimintojaan häiriöttä. Se on välttämätön yrityksen toiminnan sujuvuuden ja kasvun varmistamiseksi.

 3. Rahoituksen Joustavuus: Käyttöpääoman avulla voidaan arvioida yrityksen rahoituksellista joustavuutta. Se auttaa yrityksiä varautumaan odottamattomiin menoihin ja hyödyntämään mahdollisuuksia nopeasti.

 4. Taloudellisen Terveyden Mittari: Toimitusjohtajat ja talousjohtajat käyttävät käyttöpääomaa keskeisenä mittarina arvioidessaan yrityksen taloudellista terveyttä. Se auttaa tunnistamaan mahdollisia taloudellisia riskejä ja ohjaamaan yrityksen strategisia päätöksiä.

Yhteenvetona, käyttöpääoma on elintärkeä taloudellinen mittari kaikille yrityksille. Se antaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille tärkeää tietoa yrityksen kyvystä hoitaa lyhytaikaisia velvoitteitaan ja ylläpitää päivittäistä toimintaansa. Positiivinen käyttöpääoma viittaa siihen, että yritys on taloudellisesti terve ja sillä on kyky selviytyä lyhyen aikavälin haasteista.

Lue lisää:

Mikä on Working Capital suomeksi?

Working Capital, suomeksi käyttöpääoma, on taloudellinen mittari, joka kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa. Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat − Lyhytaikaiset velat

Se on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä, erityisesti likviditeetin ja rahoituksen hallinnan näkökulmasta. Käyttöpääoma antaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille tärkeää tietoa yrityksen operatiivisen toiminnan tehokkuudesta ja sen kyvystä selviytyä lyhyen aikavälin taloudellisista haasteista.

Käyttöpääoman kaava

Käyttöpääoman laskentakaava on yksinkertainen:

Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat − Lyhytaikaiset velat

Tässä kaavassa:

 • Lyhytaikaiset varat sisältävät käteisvarat, pankkisaamiset, myyntisaamiset ja varastot.

 • Lyhytaikaiset velat puolestaan koostuvat tulevista maksettavista laskuista, lyhytaikaisista lainoista ja muista lyhytaikaisista velvoitteista.

Miksi käyttöpääoma on tärkeä?

 1. Likviditeetin Hallinta: Käyttöpääoman suuruus kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy hallitsemaan likviditeettiään. Riittävä käyttöpääoma takaa, että yrityksellä on tarpeeksi varoja lyhytaikaisten velvoitteiden hoitoon.

 2. Toiminnan Jatkuvuus: Positiivinen käyttöpääoma on merkki siitä, että yritys pystyy jatkamaan päivittäisiä toimintojaan häiriöttä. Se on välttämätön yrityksen toiminnan sujuvuuden ja kasvun varmistamiseksi.

 3. Rahoituksen Joustavuus: Käyttöpääoman avulla voidaan arvioida yrityksen rahoituksellista joustavuutta. Se auttaa yrityksiä varautumaan odottamattomiin menoihin ja hyödyntämään mahdollisuuksia nopeasti.

 4. Taloudellisen Terveyden Mittari: Toimitusjohtajat ja talousjohtajat käyttävät käyttöpääomaa keskeisenä mittarina arvioidessaan yrityksen taloudellista terveyttä. Se auttaa tunnistamaan mahdollisia taloudellisia riskejä ja ohjaamaan yrityksen strategisia päätöksiä.

Yhteenvetona, käyttöpääoma on elintärkeä taloudellinen mittari kaikille yrityksille. Se antaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille tärkeää tietoa yrityksen kyvystä hoitaa lyhytaikaisia velvoitteitaan ja ylläpitää päivittäistä toimintaansa. Positiivinen käyttöpääoma viittaa siihen, että yritys on taloudellisesti terve ja sillä on kyky selviytyä lyhyen aikavälin haasteista.

Lue lisää: