Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Sivu sanakirjasta

Blogi / Muut

Mikä on Gross Profit suomeksi?

Dec 22, 2023

Mikä on Gross Profit suomeksi?

Gross profit on suomeksi "myyntikate" tai "bruttokate"

Gross profit on keskeinen taloudellinen mittari, joka on erityisen tärkeä yrityksen perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille. Myyntikate kuvaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa myyntituotoistaan vähennettyinä suorilla tuotantokustannuksilla, jotka ovat yleensä raaka-aineiden ja suoran työvoiman kustannuksia.

Myyntikatteen kaava on seuraava:

Myyntikate = Myyntituotot − Myytyjen tuotteiden kustannukset (Myyntikustannukset)

Tässä kaavassa:

  • Myyntituotot tarkoittavat yrityksen tiettynä ajanjaksona myymistä tuotteista ja palveluista saamiaan tuloja.

  • Myytyjen tuotteiden kustannukset ovat suoria kuluja, jotka syntyvät tuotteiden valmistamisesta tai hankinnasta.

Myyntiate on tärkeä mittari, koska se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, kuinka tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan voittoa perusliiketoiminnastaan. Se on myös hyödyllinen mittari arvioitaessa yrityksen hinnoittelustrategiaa ja kustannustehokkuutta. Lisäksi sijoittajat ja lainanantajat käyttävät bruttokatetta arvioidessaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja pitkän aikavälin kannattavuuden potentiaalia.

Lue lisää

Mikä on Gross Profit suomeksi?

Gross profit on suomeksi "myyntikate" tai "bruttokate"

Gross profit on keskeinen taloudellinen mittari, joka on erityisen tärkeä yrityksen perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille. Myyntikate kuvaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa myyntituotoistaan vähennettyinä suorilla tuotantokustannuksilla, jotka ovat yleensä raaka-aineiden ja suoran työvoiman kustannuksia.

Myyntikatteen kaava on seuraava:

Myyntikate = Myyntituotot − Myytyjen tuotteiden kustannukset (Myyntikustannukset)

Tässä kaavassa:

  • Myyntituotot tarkoittavat yrityksen tiettynä ajanjaksona myymistä tuotteista ja palveluista saamiaan tuloja.

  • Myytyjen tuotteiden kustannukset ovat suoria kuluja, jotka syntyvät tuotteiden valmistamisesta tai hankinnasta.

Myyntiate on tärkeä mittari, koska se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, kuinka tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan voittoa perusliiketoiminnastaan. Se on myös hyödyllinen mittari arvioitaessa yrityksen hinnoittelustrategiaa ja kustannustehokkuutta. Lisäksi sijoittajat ja lainanantajat käyttävät bruttokatetta arvioidessaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja pitkän aikavälin kannattavuuden potentiaalia.

Lue lisää