Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Sivu sanakirjasta.

Profitability

Mikä on EBITDA suomeksi?

Dec 22, 2023

Mikä on EBITDA suomeksi?

Kohderyhmä: Yritysten perustajat, toimitusjohtajat ja talousjohtajat

Lyhenne EBITDA tulee englanninkielisistä sanoista "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", joka suomeksi tarkoittaa "Voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia.

Johdanto

EBITDA on keskeinen taloudellinen mittari, jota käytetään yritysten taloudellisen suorituskyvyn arvioinnissa. Lyhenne EBITDA tulee englanninkielisistä sanoista "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", joka suomeksi tarkoittaa "Voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia". Tämä mittari tarjoaa kattavan näkymän yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä ja on erityisen hyödyllinen perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille, jotka pyrkivät ymmärtämään yrityksensä taloudellista terveyttä.

EBITDA:n merkitys

EBITDA tarjoaa tärkeää tietoa yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta eristämällä tulot ja kulut, jotka eivät liity suoraan yrityksen päivittäiseen toimintaan. Tämä auttaa johtoa arvioimaan yrityksen perusliiketoiminnan tuottavuutta ilman rahoitus- ja verorakenteen vaikutusta.

EBITDA:n laskentakaava

EBITDA lasketaan seuraavalla kaavalla:

EBITDA = Tulos ennen veroja + Korot + Poistot + Arvonalentumiset

Tässä kaavassa:

  • Tulos ennen veroja: Yrityksen tulo vähennettynä kaikilla operatiivisilla ja hallinnollisilla kuluilla, mutta ennen veroja ja korkokuluja.

  • Korot: Yrityksen maksamat korot veloista.

  • Poistot: Kirjanpidolliset vähennykset yrityksen käyttöomaisuuden arvon alentumisesta.

  • Arvonalentumiset: Kirjanpidolliset vähennykset, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien, kuten patenttien ja tavaramerkkien, arvon alenemiseen.

EBITDA:n käyttö ja hyödyt

EBITDA on hyödyllinen mittari, kun vertaillaan yritysten suorituskykyä toimialoilla, joilla on merkittäviä poistoja ja arvonalentumisia. Se on myös tärkeä työkalu sijoittajille ja lainanantajille yrityksen maksukyvyn ja rahoitusrakenteen arvioinnissa. EBITDA auttaa ymmärtämään, kuinka paljon käteistä yritys tuottaa ennen rahoituskuluja ja veroja, tarjoten näin kirkkaamman kuvan sen operatiivisesta tehokkuudesta.

Yhteenveto

EBITDA on arvokas mittari yrityksen johtajille, tarjoten selkeän kuvan yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta ja taloudellisesta suorituskyvystä. Sen ymmärtäminen ja oikea käyttö ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen taloudellisen terveyden arvioinnissa ja pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa. Perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille EBITDA on avainmittari, joka auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ohjaamaan yritystään kohti kestävää kasvua ja kannattavuutta.

Lue lisää

Mikä on EBITDA suomeksi?

Kohderyhmä: Yritysten perustajat, toimitusjohtajat ja talousjohtajat

Lyhenne EBITDA tulee englanninkielisistä sanoista "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", joka suomeksi tarkoittaa "Voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia.

Johdanto

EBITDA on keskeinen taloudellinen mittari, jota käytetään yritysten taloudellisen suorituskyvyn arvioinnissa. Lyhenne EBITDA tulee englanninkielisistä sanoista "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", joka suomeksi tarkoittaa "Voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia". Tämä mittari tarjoaa kattavan näkymän yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä ja on erityisen hyödyllinen perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille, jotka pyrkivät ymmärtämään yrityksensä taloudellista terveyttä.

EBITDA:n merkitys

EBITDA tarjoaa tärkeää tietoa yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta eristämällä tulot ja kulut, jotka eivät liity suoraan yrityksen päivittäiseen toimintaan. Tämä auttaa johtoa arvioimaan yrityksen perusliiketoiminnan tuottavuutta ilman rahoitus- ja verorakenteen vaikutusta.

EBITDA:n laskentakaava

EBITDA lasketaan seuraavalla kaavalla:

EBITDA = Tulos ennen veroja + Korot + Poistot + Arvonalentumiset

Tässä kaavassa:

  • Tulos ennen veroja: Yrityksen tulo vähennettynä kaikilla operatiivisilla ja hallinnollisilla kuluilla, mutta ennen veroja ja korkokuluja.

  • Korot: Yrityksen maksamat korot veloista.

  • Poistot: Kirjanpidolliset vähennykset yrityksen käyttöomaisuuden arvon alentumisesta.

  • Arvonalentumiset: Kirjanpidolliset vähennykset, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien, kuten patenttien ja tavaramerkkien, arvon alenemiseen.

EBITDA:n käyttö ja hyödyt

EBITDA on hyödyllinen mittari, kun vertaillaan yritysten suorituskykyä toimialoilla, joilla on merkittäviä poistoja ja arvonalentumisia. Se on myös tärkeä työkalu sijoittajille ja lainanantajille yrityksen maksukyvyn ja rahoitusrakenteen arvioinnissa. EBITDA auttaa ymmärtämään, kuinka paljon käteistä yritys tuottaa ennen rahoituskuluja ja veroja, tarjoten näin kirkkaamman kuvan sen operatiivisesta tehokkuudesta.

Yhteenveto

EBITDA on arvokas mittari yrityksen johtajille, tarjoten selkeän kuvan yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta ja taloudellisesta suorituskyvystä. Sen ymmärtäminen ja oikea käyttö ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen taloudellisen terveyden arvioinnissa ja pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa. Perustajille, toimitusjohtajille ja talousjohtajille EBITDA on avainmittari, joka auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ohjaamaan yritystään kohti kestävää kasvua ja kannattavuutta.

Lue lisää