Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Profitability

Mikä on EBITA suomeksi?

Jan 2, 2024

Mikä on EBITA suomeksi?

EBITA on taloudellinen tunnusluku, joka tarkoittaa "käyttökatetta ennen poistoja ja arvonalentumisia" (engl. Earnings Before Interest, Taxes and Amortization). Se on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka kuvastaa yrityksen operatiivista tulosta ennen korkoja, veroja sekä poistoja ja arvonalentumisia.

Toimitusjohtajille ja talousjohtajille EBITA on erityisen tärkeä tunnusluku, sillä se antaa selkeän kuvan yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta ja tuottavuudesta, poistamalla laskennallisista ja rahoituksellisista eristä aiheutuvat vaikutukset. Tämä mahdollistaa vertailun eri yritysten tai liiketoimintayksiköiden välillä, jopa eri toimialoilla.

EBITA:n kaava

EBITA = Liikevaihto − Liiketoiminnan kulut + Muut tuotot − Muut kulut

Missä liikevaihto on yrityksen myynnistä saamat tulot, liiketoiminnan kulut ovat suorat kulut, kuten materiaalit ja työvoima, ja muut tuotot ja kulut ovat muita operatiivisen toiminnan tuottoja ja menoja.

EBITA on erityisen hyödyllinen tunnusluku investointipäätösten tekemisessä, rahoituksen suunnittelussa ja operatiivisen tehokkuuden arvioinnissa. Se auttaa myös tunnistamaan ne alueet, joissa voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä tai parantaa kannattavuutta. Lisäksi, EBITA:n käyttö voi auttaa välttämään harhaanjohtavia päätelmiä, jotka saattavat syntyä, jos tarkastellaan ainoastaan nettotulosta, joka sisältää rahoituserät ja verot.

Yhteenvetona, EBITA tarjoaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille arvokkaan työkalun yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja operatiivisen tehokkuuden arvioimiseksi. Sen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja strategisia suunnitelmia yrityksen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Mikä on EBITA suomeksi?

EBITA on taloudellinen tunnusluku, joka tarkoittaa "käyttökatetta ennen poistoja ja arvonalentumisia" (engl. Earnings Before Interest, Taxes and Amortization). Se on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka kuvastaa yrityksen operatiivista tulosta ennen korkoja, veroja sekä poistoja ja arvonalentumisia.

Toimitusjohtajille ja talousjohtajille EBITA on erityisen tärkeä tunnusluku, sillä se antaa selkeän kuvan yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta ja tuottavuudesta, poistamalla laskennallisista ja rahoituksellisista eristä aiheutuvat vaikutukset. Tämä mahdollistaa vertailun eri yritysten tai liiketoimintayksiköiden välillä, jopa eri toimialoilla.

EBITA:n kaava

EBITA = Liikevaihto − Liiketoiminnan kulut + Muut tuotot − Muut kulut

Missä liikevaihto on yrityksen myynnistä saamat tulot, liiketoiminnan kulut ovat suorat kulut, kuten materiaalit ja työvoima, ja muut tuotot ja kulut ovat muita operatiivisen toiminnan tuottoja ja menoja.

EBITA on erityisen hyödyllinen tunnusluku investointipäätösten tekemisessä, rahoituksen suunnittelussa ja operatiivisen tehokkuuden arvioinnissa. Se auttaa myös tunnistamaan ne alueet, joissa voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä tai parantaa kannattavuutta. Lisäksi, EBITA:n käyttö voi auttaa välttämään harhaanjohtavia päätelmiä, jotka saattavat syntyä, jos tarkastellaan ainoastaan nettotulosta, joka sisältää rahoituserät ja verot.

Yhteenvetona, EBITA tarjoaa toimitusjohtajille ja talousjohtajille arvokkaan työkalun yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja operatiivisen tehokkuuden arvioimiseksi. Sen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja strategisia suunnitelmia yrityksen tulevaisuuden varmistamiseksi.