Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Mikä on Business Intelligence suomeksi?

General

Mikä on Business Intelligence suomeksi?

Sep 11, 2023

Business Intelligence (BI) on termi, joka on noussut merkittävästi esille liiketoimintamaailmassa viime vuosina. Vaikka sana kuulostaa englanninkieliseltä, sen merkitys ja käyttö on yhtä merkittävä suomalaisissa yrityksissä.

Määritelmä

Business Intelligence viittaa järjestelmiin, prosesseihin ja työkaluihin, joita käytetään laajojen tietomäärien keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen. Sen tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja auttaa yrityksiä ymmärtämään toimintaansa paremmin.

Business Intelligence – merkitys CFO:ille

CFOille, eli talousjohtajille, BI:n merkitys on erityisen suuri. Talousjohtajat ovat vastuussa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisestä ja ennustamisesta, ja BI tarjoaa työkalut ja insightit näiden tehtävien suorittamiseen.

Tiedolla johtaminen

BI:n avulla talousjohtajat voivat siirtyä pelkästään numeroiden seuraajista tiedolla johtajiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset perustuvat reaaliaikaiseen ja luotettavaan tietoon eikä vain mututuntumaan.

Käyttökohteet

Strateginen suunnittelu: BI-työkaluja voidaan käyttää liiketoimintastrategioiden suunnitteluun analysoimalla markkinatietoja, kilpailijoiden toimintaa ja yrityksen sisäistä suorituskykyä.

Operatiivinen tehostaminen: Yritykset voivat käyttää BI:ta operatiivisten prosessien tehostamiseen ja pullonkaulojen tunnistamiseen.

Asiakassuhteiden hallinta: Asiakastiedon analysointi BI:n avulla auttaa ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja optimoimaan markkinointistrategioita.

Integrointi muihin järjestelmiin

Useimmat BI-työkalut voidaan integroida yrityksen muihin järjestelmiin, kuten ERP- ja CRM-sovelluksiin. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin eri osastoilta ja liiketoiminta-alueilta.

Lue lisää:

Business Intelligence (BI) on termi, joka on noussut merkittävästi esille liiketoimintamaailmassa viime vuosina. Vaikka sana kuulostaa englanninkieliseltä, sen merkitys ja käyttö on yhtä merkittävä suomalaisissa yrityksissä.

Määritelmä

Business Intelligence viittaa järjestelmiin, prosesseihin ja työkaluihin, joita käytetään laajojen tietomäärien keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen. Sen tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja auttaa yrityksiä ymmärtämään toimintaansa paremmin.

Business Intelligence – merkitys CFO:ille

CFOille, eli talousjohtajille, BI:n merkitys on erityisen suuri. Talousjohtajat ovat vastuussa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisestä ja ennustamisesta, ja BI tarjoaa työkalut ja insightit näiden tehtävien suorittamiseen.

Tiedolla johtaminen

BI:n avulla talousjohtajat voivat siirtyä pelkästään numeroiden seuraajista tiedolla johtajiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset perustuvat reaaliaikaiseen ja luotettavaan tietoon eikä vain mututuntumaan.

Käyttökohteet

Strateginen suunnittelu: BI-työkaluja voidaan käyttää liiketoimintastrategioiden suunnitteluun analysoimalla markkinatietoja, kilpailijoiden toimintaa ja yrityksen sisäistä suorituskykyä.

Operatiivinen tehostaminen: Yritykset voivat käyttää BI:ta operatiivisten prosessien tehostamiseen ja pullonkaulojen tunnistamiseen.

Asiakassuhteiden hallinta: Asiakastiedon analysointi BI:n avulla auttaa ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja optimoimaan markkinointistrategioita.

Integrointi muihin järjestelmiin

Useimmat BI-työkalut voidaan integroida yrityksen muihin järjestelmiin, kuten ERP- ja CRM-sovelluksiin. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin eri osastoilta ja liiketoiminta-alueilta.

Lue lisää: