Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Profitability

Liikevoitto ja EBIT

Jan 2, 2024

Liikevoitto ja EBIT – Onko näillä eroa?

Liikevoitto ja EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ovat kaksi keskeistä tunnuslukua, jotka kuuluvat jokaisen toimitusjohtajan ja talousjohtajan perustyökaluihin.

Vaikka nämä termit usein mainitaan yhdessä ja niillä on paljon yhteistä, on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot ja miten ne vaikuttavat yrityksen taloudelliseen analyysiin.

Liikevoitto

Liikevoitto, joka tunnetaan myös nimellä käyttökate, on yrityksen tulosta kuvaava tunnusluku, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta liiketoiminnan kulut (ilman korkoja ja veroja). Se antaa kuvan yrityksen operatiivisen toiminnan kannattavuudesta ja tehokkuudesta, sillä se keskittyy nimenomaan liiketoiminnan perustoimintoihin.

Liikevoiton kaava:

Liikevoitto = Liikevaihto − Liiketoiminnan kulut

EBIT

EBIT, joka tarkoittaa tulosta ennen korkoja ja veroja, on myös tunnusluku yrityksen tuloksesta. EBITin laskennassa otetaan huomioon paitsi liiketoiminnan kulut, myös muut tuotot ja kulut, jotka eivät suoraan liity yrityksen ydintoimintaan. Tämä tekee EBITistä laajemman mittarin, joka antaa kattavamman kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä.

EBITin kaava:

EBIT = Liikevoitto + Muut tuotot − Muut kulut

Lue lisää:

Ero ja merkitys talousjohtamisessa

Vaikka liikevoitto ja EBIT ovat samankaltaisia, niiden välinen ero tulee esille, kun tarkastellaan yrityksen laajempaa tuloksen muodostumista. Liikevoitto keskittyy ydintoimintaan, kun taas EBIT antaa ymmärtää yrityksen kokonaistaloudellisen suorituskyvyn, mukaan lukien sivutoiminnan.

Talousjohtajille ja toimitusjohtajille nämä tunnusluvut ovat arvokkaita, sillä ne auttavat arvioimaan eri strategioiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Kun liikevoitto ja EBIT yhdistetään muihin tunnuslukuihin, kuten nettotulokseen ja kassavirtaan, ne antavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttavat päätöksenteossa.

Yhteenveto

Vaikka liikevoitto ja EBIT ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ne tarjoavat erilaisia näkökulmia yrityksen taloudelliseen tilaan. Ymmärtämällä niiden eron ja soveltamalla niitä oikein, toimitusjohtajat ja talousjohtajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka tukevat yrityksen kasvua ja taloudellista terveyttä.

Liikevoitto ja EBIT – Onko näillä eroa?

Liikevoitto ja EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ovat kaksi keskeistä tunnuslukua, jotka kuuluvat jokaisen toimitusjohtajan ja talousjohtajan perustyökaluihin.

Vaikka nämä termit usein mainitaan yhdessä ja niillä on paljon yhteistä, on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot ja miten ne vaikuttavat yrityksen taloudelliseen analyysiin.

Liikevoitto

Liikevoitto, joka tunnetaan myös nimellä käyttökate, on yrityksen tulosta kuvaava tunnusluku, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta liiketoiminnan kulut (ilman korkoja ja veroja). Se antaa kuvan yrityksen operatiivisen toiminnan kannattavuudesta ja tehokkuudesta, sillä se keskittyy nimenomaan liiketoiminnan perustoimintoihin.

Liikevoiton kaava:

Liikevoitto = Liikevaihto − Liiketoiminnan kulut

EBIT

EBIT, joka tarkoittaa tulosta ennen korkoja ja veroja, on myös tunnusluku yrityksen tuloksesta. EBITin laskennassa otetaan huomioon paitsi liiketoiminnan kulut, myös muut tuotot ja kulut, jotka eivät suoraan liity yrityksen ydintoimintaan. Tämä tekee EBITistä laajemman mittarin, joka antaa kattavamman kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä.

EBITin kaava:

EBIT = Liikevoitto + Muut tuotot − Muut kulut

Lue lisää:

Ero ja merkitys talousjohtamisessa

Vaikka liikevoitto ja EBIT ovat samankaltaisia, niiden välinen ero tulee esille, kun tarkastellaan yrityksen laajempaa tuloksen muodostumista. Liikevoitto keskittyy ydintoimintaan, kun taas EBIT antaa ymmärtää yrityksen kokonaistaloudellisen suorituskyvyn, mukaan lukien sivutoiminnan.

Talousjohtajille ja toimitusjohtajille nämä tunnusluvut ovat arvokkaita, sillä ne auttavat arvioimaan eri strategioiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Kun liikevoitto ja EBIT yhdistetään muihin tunnuslukuihin, kuten nettotulokseen ja kassavirtaan, ne antavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttavat päätöksenteossa.

Yhteenveto

Vaikka liikevoitto ja EBIT ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ne tarjoavat erilaisia näkökulmia yrityksen taloudelliseen tilaan. Ymmärtämällä niiden eron ja soveltamalla niitä oikein, toimitusjohtajat ja talousjohtajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka tukevat yrityksen kasvua ja taloudellista terveyttä.