Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Laskurahoitus.

Blogi / Kassavirta

Laskurahoitus: Hyvät ja huonot puolet kassavirran hallinnassa

Jun 5, 2023

Mitä laskurahoitus on?

Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys myy saamiset eli laskut eteenpäin rahoitusyhtiölle. Tämä mahdollistaa sen, että yritys saa rahat käyttöönsä heti, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksua.

Mitkä ovat yleisimmät syyt käyttää laskurahoitusta?

Yleisimpiä syitä laskurahoituksen käyttöön ovat kassavirran nopeuttaminen, yrityksen kasvun rahoittaminen, sekä investointien tekeminen. Lisäksi laskurahoitus voi auttaa yritystä parantamaan maksuvalmiuttaan ja pienentämään luottotappioriskiä.

Kuinka nopeasti saan laskurahoituksessa rahat yrityksen tilille?

Yleensä rahat siirtyvät yrityksen tilille samana päivänä, kun lasku on toimitettu rahoitusyhtiölle.

Ketkä käyttävät laskurahoitusta?

Laskurahoitusta käyttävät yritykset, jotka haluavat parantaa kassavirtaansa ja nopeuttaa saataviensa kiertonopeutta. Nämä voivat olla esimerkiksi kasvuyrityksiä, palveluyrityksiä tai vientiyrityksiä.

Ketkä tarjoavat laskurahoitusta Suomessa?

Suomessa laskurahoitusta tarjoavat useat rahoitusyhtiöt, kuten Intrum, Svea Ekonomi, OP, Nordea, ja monet muut.

Kuinka paljon laskurahoitus maksaa?

Laskurahoituksen hinta määräytyy yleensä prosentuaalisesti laskun summasta. Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen luottokelpoisuus, laskun koko ja maksuaika.

Miten laskurahoitus toimii?

Laskurahoitus toimii siten, että yritys myy saamisetan eli laskut rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö maksaa laskun yritykselle heti, vähentäen korvauksensa laskun summasta. Kun asiakas maksaa laskun, raha menee suoraan rahoitusyhtiölle.

Mikä on laskurahoituksen prosessi?

Laskurahoituksen prosessi alkaa sopimuksen tekemisellä rahoitusyhtiön kanssa. Tämän jälkeen yritys lähettää laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskun yritykselle vähennettyään siitä korvauksensa. Kun asiakas maksaa laskun, maksu menee suoraan rahoitusyhtiölle.

Miten asiakkaat reagoivat laskurahoituksen käyttöön?

Asiakkaat voivat aluksi olla hieman hämmentyneitä, mutta yleensä he ymmärtävät, että laskurahoitus on osa yrityksen normaalia liiketoimintaa. On tärkeää, että yritys kommunikoi asiakkailleen selkeästi, miksi se käyttää laskurahoitusta.

Mitä ehtoja laskurahoituksen saamisessa on?

Laskurahoituksen saamisen ehdot vaihtelevat rahoitusyhtiöittäin. Yleensä yrityksen on oltava luottokelpoinen ja sen asiakkaiden on maksettava laskunsa ajallaan.

Mitkä ovat yleisimmät syyt laskurahoituksen hylkäämiseen?

Yleisimpiä syitä laskurahoituksen hylkäämiseen ovat yrityksen huono luottokelpoisuus tai sen asiakkaiden maksuhäiriöt.

Pitääkö rahoitukseen siirtää koko laskutus?

Ei, yritys voi päättää itse, mitkä laskut se haluaa laskurahoittaa.

Millaisia laskuja voi laskurahoittaa?

Yleensä kaikenlaisia B2B-laskuja voi laskurahoittaa. Laskun on kuitenkin oltava yritykselle syntyneestä myynnistä.

Miten isoja laskuja voi laskurahoittaa?

Laskun suuruudella ei yleensä ole ylärajaa laskurahoituksessa, mutta suurten laskujen rahoittamiseen voidaan vaatia erityisiä vakuuksia.

Miten pieniä laskuja voi laskurahoittaa?

Myös pienet laskut voidaan laskurahoittaa, mutta on huomioitava, että rahoitusyhtiö perii aina korvauksensa laskun summasta, joten hyvin pienten laskujen rahoittaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta.

Mitä jos asiakas ei maksakaan laskurahoitettua laskua?

Useimmiten laskurahoitusyhtiö ottaa riskin laskun maksamatta jäämisestä, jolloin yrityksen ei tarvitse huolehtia perinnästä.

Kuka hoitaa laskurahoitetun laskun perinnän?

Laskurahoituksen yhteydessä rahoitusyhtiö ottaa yleensä vastuun laskun perinnästä, mikäli asiakas ei maksa laskua ajallaan. Tämä tarkoittaa, että yrityksen ei itse tarvitse huolehtia laskun perinnästä eikä kuluttaa aikaa ja resursseja maksun perimiseen.

Rahoitusyhtiöllä on yleensä omat perintäpalvelut tai se tekee yhteistyötä perintätoimistojen kanssa. Ne ovat erikoistuneet saatavien perintään ja käyttävät tehokkaita menetelmiä maksujen perimiseen.

Tämä on yksi laskurahoituksen suurimmista eduista, sillä yritys saa vapautettua resursseja muuhun liiketoimintaan ja keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Lisäksi yrityksen ei tarvitse kantaa huolta siitä, maksavatko asiakkaat laskunsa ajallaan, koska se on jo saanut laskun määrän rahoitusyhtiöltä. Rahoitusyhtiön tehtävä on sen jälkeen huolehtia laskun perinnästä.

Laskurahoitus vs. factoring

Laskurahoitus ja factoring ovat molemmat tapoja rahoittaa yrityksen toimintaa myymällä saamiset rahoitusyhtiölle. Pääasiallinen ero on se, että laskurahoituksessa yritys voi valita, mitkä laskut se haluaa rahoittaa, kun taas factoringissa yrityksen kaikki myyntisaamiset siirtyvät rahoitusyhtiölle.

Loppujen lopuksi laskurahoituksen käyttö riippuu yrityksen tarpeista. Se voi olla tehokas tapa parantaa yrityksen kassavirtaa, mutta on tärkeää ottaa huomioon sen kustannukset ja muut vaikutukset yrityksen liiketoimintaan.

Lisätietoa

Mitä laskurahoitus on?

Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys myy saamiset eli laskut eteenpäin rahoitusyhtiölle. Tämä mahdollistaa sen, että yritys saa rahat käyttöönsä heti, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksua.

Mitkä ovat yleisimmät syyt käyttää laskurahoitusta?

Yleisimpiä syitä laskurahoituksen käyttöön ovat kassavirran nopeuttaminen, yrityksen kasvun rahoittaminen, sekä investointien tekeminen. Lisäksi laskurahoitus voi auttaa yritystä parantamaan maksuvalmiuttaan ja pienentämään luottotappioriskiä.

Kuinka nopeasti saan laskurahoituksessa rahat yrityksen tilille?

Yleensä rahat siirtyvät yrityksen tilille samana päivänä, kun lasku on toimitettu rahoitusyhtiölle.

Ketkä käyttävät laskurahoitusta?

Laskurahoitusta käyttävät yritykset, jotka haluavat parantaa kassavirtaansa ja nopeuttaa saataviensa kiertonopeutta. Nämä voivat olla esimerkiksi kasvuyrityksiä, palveluyrityksiä tai vientiyrityksiä.

Ketkä tarjoavat laskurahoitusta Suomessa?

Suomessa laskurahoitusta tarjoavat useat rahoitusyhtiöt, kuten Intrum, Svea Ekonomi, OP, Nordea, ja monet muut.

Kuinka paljon laskurahoitus maksaa?

Laskurahoituksen hinta määräytyy yleensä prosentuaalisesti laskun summasta. Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen luottokelpoisuus, laskun koko ja maksuaika.

Miten laskurahoitus toimii?

Laskurahoitus toimii siten, että yritys myy saamisetan eli laskut rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö maksaa laskun yritykselle heti, vähentäen korvauksensa laskun summasta. Kun asiakas maksaa laskun, raha menee suoraan rahoitusyhtiölle.

Mikä on laskurahoituksen prosessi?

Laskurahoituksen prosessi alkaa sopimuksen tekemisellä rahoitusyhtiön kanssa. Tämän jälkeen yritys lähettää laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskun yritykselle vähennettyään siitä korvauksensa. Kun asiakas maksaa laskun, maksu menee suoraan rahoitusyhtiölle.

Miten asiakkaat reagoivat laskurahoituksen käyttöön?

Asiakkaat voivat aluksi olla hieman hämmentyneitä, mutta yleensä he ymmärtävät, että laskurahoitus on osa yrityksen normaalia liiketoimintaa. On tärkeää, että yritys kommunikoi asiakkailleen selkeästi, miksi se käyttää laskurahoitusta.

Mitä ehtoja laskurahoituksen saamisessa on?

Laskurahoituksen saamisen ehdot vaihtelevat rahoitusyhtiöittäin. Yleensä yrityksen on oltava luottokelpoinen ja sen asiakkaiden on maksettava laskunsa ajallaan.

Mitkä ovat yleisimmät syyt laskurahoituksen hylkäämiseen?

Yleisimpiä syitä laskurahoituksen hylkäämiseen ovat yrityksen huono luottokelpoisuus tai sen asiakkaiden maksuhäiriöt.

Pitääkö rahoitukseen siirtää koko laskutus?

Ei, yritys voi päättää itse, mitkä laskut se haluaa laskurahoittaa.

Millaisia laskuja voi laskurahoittaa?

Yleensä kaikenlaisia B2B-laskuja voi laskurahoittaa. Laskun on kuitenkin oltava yritykselle syntyneestä myynnistä.

Miten isoja laskuja voi laskurahoittaa?

Laskun suuruudella ei yleensä ole ylärajaa laskurahoituksessa, mutta suurten laskujen rahoittamiseen voidaan vaatia erityisiä vakuuksia.

Miten pieniä laskuja voi laskurahoittaa?

Myös pienet laskut voidaan laskurahoittaa, mutta on huomioitava, että rahoitusyhtiö perii aina korvauksensa laskun summasta, joten hyvin pienten laskujen rahoittaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta.

Mitä jos asiakas ei maksakaan laskurahoitettua laskua?

Useimmiten laskurahoitusyhtiö ottaa riskin laskun maksamatta jäämisestä, jolloin yrityksen ei tarvitse huolehtia perinnästä.

Kuka hoitaa laskurahoitetun laskun perinnän?

Laskurahoituksen yhteydessä rahoitusyhtiö ottaa yleensä vastuun laskun perinnästä, mikäli asiakas ei maksa laskua ajallaan. Tämä tarkoittaa, että yrityksen ei itse tarvitse huolehtia laskun perinnästä eikä kuluttaa aikaa ja resursseja maksun perimiseen.

Rahoitusyhtiöllä on yleensä omat perintäpalvelut tai se tekee yhteistyötä perintätoimistojen kanssa. Ne ovat erikoistuneet saatavien perintään ja käyttävät tehokkaita menetelmiä maksujen perimiseen.

Tämä on yksi laskurahoituksen suurimmista eduista, sillä yritys saa vapautettua resursseja muuhun liiketoimintaan ja keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Lisäksi yrityksen ei tarvitse kantaa huolta siitä, maksavatko asiakkaat laskunsa ajallaan, koska se on jo saanut laskun määrän rahoitusyhtiöltä. Rahoitusyhtiön tehtävä on sen jälkeen huolehtia laskun perinnästä.

Laskurahoitus vs. factoring

Laskurahoitus ja factoring ovat molemmat tapoja rahoittaa yrityksen toimintaa myymällä saamiset rahoitusyhtiölle. Pääasiallinen ero on se, että laskurahoituksessa yritys voi valita, mitkä laskut se haluaa rahoittaa, kun taas factoringissa yrityksen kaikki myyntisaamiset siirtyvät rahoitusyhtiölle.

Loppujen lopuksi laskurahoituksen käyttö riippuu yrityksen tarpeista. Se voi olla tehokas tapa parantaa yrityksen kassavirtaa, mutta on tärkeää ottaa huomioon sen kustannukset ja muut vaikutukset yrityksen liiketoimintaan.

Lisätietoa