Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Kassavirran hallinta kriisitilanteissa pk-yrityksissä.

Blogi / Kassavirta

Kassavirran hallinta kriisitilanteessa pk-yrityksissä

Jun 12, 2023

Kriisiaikana kassavirran hallinta on kriittistä. Olipa kyse maailmanlaajuisesta pandemiasta, taloudellisesta taantumasta tai suurasiakkaan äkillisestä menettämisestä, tällaiset tilanteet voivat koetella pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) taloudellista kestävyyttä. Tässä artikkelissa tarkastellaan useita strategioita, joita pk-yritykset voivat soveltaa selviytyäkseen kassavirtaongelmista kriisin aikana ja sen yli.

Puskurirahaston suunnittelu

Yksi pk-yritysten parhaista tavoista varautua etukäteen taloudellisiin vaikeuksiin on perustaa puskurirahasto. Kyseessä on erillinen resurssipooli, jonka tarkoituksena on kattaa odottamattomat kustannukset tai tulovajeet. Yritys voi esimerkiksi varata tähän rahastoon kiinteän prosenttiosuuden kuukausituloistaan. Tällainen turvaverkko vähentää maksukyvyttömyyden riskiä arvaamattomina aikoina.

Yksityiskohtainen kassavirtaennuste

Kriisin aikana kassavirtaennusteista tulee päivittäinen tehtävä. Pk-yritysten on tiedettävä tarkalleen, milloin ja minne niiden käteisvarat tulevat ja menevät. Tähän voi sisältyä myynneistä saatavien tulojen ennustaminen sekä palkkoihin, vuokriin ja muihin kuluihin menevien käteisvarojen ennustaminen. Caleido.io:n kaltaisista työkaluista on apua kassavirtaennusteiden laatimisessa.

Kustannusten leikkaustoimenpiteet

Kriisi on aika karsia muita kuin välttämättömiä kustannuksia. Pieni ravintola voi esimerkiksi päättää väliaikaisesti lopettaa kalliiden ja vähän kysyttyjen ruokalajien tarjoamisen. Vaihtoehtoisesti pk-yritys voi neuvotella uudelleen sopimukset toimittajien tai palveluntarjoajien kanssa kustannusten vähentämiseksi.

Maksuehtojen tarkistaminen

Toinen tapa hallita kassavirtaa on mukauttaa maksuehtoja myyjien ja asiakkaiden kanssa. Pk-yritykset voisivat pyytää toimittajilta pidempiä maksuehtoja tai asiakkailta lyhyempiä. Pieni teollisuusyritys voisi esimerkiksi neuvotella raaka-ainetoimittajansa kanssa 90 päivän maksuehdon tavanomaisen 30 päivän maksuehdon sijaan.

Velkojen uudelleenjärjestely

Pk-yritykset voivat tutkia velkojen uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja velkojien kanssa. Tämä voi tarkoittaa neuvotteluja alhaisemmista koroista tai pidemmistä takaisinmaksuajoista. Tämä strategia voi auttaa vapauttamaan heti käteistä rahaa ja samalla jakaa velkojen takaisinmaksutaakkaa pidemmälle aikavälille.

Omaisuuden realisointi

Joissakin tapauksissa voidaan vähemmän tärkeitä omaisuuseriä myymällä saada nopeasti käteisvaroja. Pieni yritys voi esimerkiksi myydä käyttämättömiä laitteita tai vuokrata ylimääräisiä toimistotiloja lisätulojen saamiseksi.

Rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen

Pk-yritykset voivat tutkia useita rahoitusvaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi pienyritysten lainat, luottolimiitit tai valtionavustukset.

Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelussa on kyse varautumisesta erilaisiin skenaarioihin. Pk-yritysten tulisi varautua pahimpaan mahdolliseen skenaarioon, vaikka toivisikin parasta. Tämä voi tarkoittaa suunnitelman laatimista mahdollisen tulojen laskun jatkumisen varalta tai valmistautumista toimitusketjun häiriöihin.

Tulojen monipuolistaminen

Pk-yritykset voivat myös harkita tulolähteidensä monipuolistamista. Esimerkiksi kivijalkamyymälä voisi aloittaa verkkomyynnin tai ravintola voisi lisätä toimituspalvelun vastapainoksi vähentyneelle ravintolamyynnille.

Työntekijämäärän optimointi

Vaikeat ajat vaativat usein vaikeita päätöksiä. Pk-yritykset saattavat joutua harkitsemaan työajan lyhentämistä, lomautuksia tai jopa työntekijöiden irtisanomista. On kuitenkin tärkeää kohdella henkilöstöä oikeudenmukaisesti ja ottaa huomioon näiden päätösten pitkän aikavälin vaikutukset.

Viestintä

Selkeä ja oikea-aikainen viestintä kaikkien sidosryhmien – työntekijöiden, sijoittajien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien – kanssa on kriisitilanteessa välttämätöntä. Avoimuus voi auttaa hallitsemaan odotuksia ja rakentamaan luottamusta.

Asiantuntijaneuvonnan hakeminen

Rahoitusneuvoja, kirjanpitäjä tai yrityskonsultti voi antaa arvokkaita neuvoja kriisin aikana. Heidän asiantuntemuksensa voivat auttaa pk-yrityksiä tekemään oikeita päätöksiä ja selviytymään kriisistä vahvempana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassavirran hallinta kriisin aikana edellyttää huolellista suunnittelua, ennakoivia toimia ja valmiutta tehdä vaikeita päätöksiä. Toteuttamalla näitä strategioita pk-yritykset voivat paitsi selvitä talouskriisistä myös mahdollisesti selvitä siitä vahvempina ja joustavampina.

Kriisiaikana kassavirran hallinta on kriittistä. Olipa kyse maailmanlaajuisesta pandemiasta, taloudellisesta taantumasta tai suurasiakkaan äkillisestä menettämisestä, tällaiset tilanteet voivat koetella pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) taloudellista kestävyyttä. Tässä artikkelissa tarkastellaan useita strategioita, joita pk-yritykset voivat soveltaa selviytyäkseen kassavirtaongelmista kriisin aikana ja sen yli.

Puskurirahaston suunnittelu

Yksi pk-yritysten parhaista tavoista varautua etukäteen taloudellisiin vaikeuksiin on perustaa puskurirahasto. Kyseessä on erillinen resurssipooli, jonka tarkoituksena on kattaa odottamattomat kustannukset tai tulovajeet. Yritys voi esimerkiksi varata tähän rahastoon kiinteän prosenttiosuuden kuukausituloistaan. Tällainen turvaverkko vähentää maksukyvyttömyyden riskiä arvaamattomina aikoina.

Yksityiskohtainen kassavirtaennuste

Kriisin aikana kassavirtaennusteista tulee päivittäinen tehtävä. Pk-yritysten on tiedettävä tarkalleen, milloin ja minne niiden käteisvarat tulevat ja menevät. Tähän voi sisältyä myynneistä saatavien tulojen ennustaminen sekä palkkoihin, vuokriin ja muihin kuluihin menevien käteisvarojen ennustaminen. Caleido.io:n kaltaisista työkaluista on apua kassavirtaennusteiden laatimisessa.

Kustannusten leikkaustoimenpiteet

Kriisi on aika karsia muita kuin välttämättömiä kustannuksia. Pieni ravintola voi esimerkiksi päättää väliaikaisesti lopettaa kalliiden ja vähän kysyttyjen ruokalajien tarjoamisen. Vaihtoehtoisesti pk-yritys voi neuvotella uudelleen sopimukset toimittajien tai palveluntarjoajien kanssa kustannusten vähentämiseksi.

Maksuehtojen tarkistaminen

Toinen tapa hallita kassavirtaa on mukauttaa maksuehtoja myyjien ja asiakkaiden kanssa. Pk-yritykset voisivat pyytää toimittajilta pidempiä maksuehtoja tai asiakkailta lyhyempiä. Pieni teollisuusyritys voisi esimerkiksi neuvotella raaka-ainetoimittajansa kanssa 90 päivän maksuehdon tavanomaisen 30 päivän maksuehdon sijaan.

Velkojen uudelleenjärjestely

Pk-yritykset voivat tutkia velkojen uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja velkojien kanssa. Tämä voi tarkoittaa neuvotteluja alhaisemmista koroista tai pidemmistä takaisinmaksuajoista. Tämä strategia voi auttaa vapauttamaan heti käteistä rahaa ja samalla jakaa velkojen takaisinmaksutaakkaa pidemmälle aikavälille.

Omaisuuden realisointi

Joissakin tapauksissa voidaan vähemmän tärkeitä omaisuuseriä myymällä saada nopeasti käteisvaroja. Pieni yritys voi esimerkiksi myydä käyttämättömiä laitteita tai vuokrata ylimääräisiä toimistotiloja lisätulojen saamiseksi.

Rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen

Pk-yritykset voivat tutkia useita rahoitusvaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi pienyritysten lainat, luottolimiitit tai valtionavustukset.

Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelussa on kyse varautumisesta erilaisiin skenaarioihin. Pk-yritysten tulisi varautua pahimpaan mahdolliseen skenaarioon, vaikka toivisikin parasta. Tämä voi tarkoittaa suunnitelman laatimista mahdollisen tulojen laskun jatkumisen varalta tai valmistautumista toimitusketjun häiriöihin.

Tulojen monipuolistaminen

Pk-yritykset voivat myös harkita tulolähteidensä monipuolistamista. Esimerkiksi kivijalkamyymälä voisi aloittaa verkkomyynnin tai ravintola voisi lisätä toimituspalvelun vastapainoksi vähentyneelle ravintolamyynnille.

Työntekijämäärän optimointi

Vaikeat ajat vaativat usein vaikeita päätöksiä. Pk-yritykset saattavat joutua harkitsemaan työajan lyhentämistä, lomautuksia tai jopa työntekijöiden irtisanomista. On kuitenkin tärkeää kohdella henkilöstöä oikeudenmukaisesti ja ottaa huomioon näiden päätösten pitkän aikavälin vaikutukset.

Viestintä

Selkeä ja oikea-aikainen viestintä kaikkien sidosryhmien – työntekijöiden, sijoittajien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien – kanssa on kriisitilanteessa välttämätöntä. Avoimuus voi auttaa hallitsemaan odotuksia ja rakentamaan luottamusta.

Asiantuntijaneuvonnan hakeminen

Rahoitusneuvoja, kirjanpitäjä tai yrityskonsultti voi antaa arvokkaita neuvoja kriisin aikana. Heidän asiantuntemuksensa voivat auttaa pk-yrityksiä tekemään oikeita päätöksiä ja selviytymään kriisistä vahvempana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassavirran hallinta kriisin aikana edellyttää huolellista suunnittelua, ennakoivia toimia ja valmiutta tehdä vaikeita päätöksiä. Toteuttamalla näitä strategioita pk-yritykset voivat paitsi selvitä talouskriisistä myös mahdollisesti selvitä siitä vahvempina ja joustavampina.