Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

Ongelmat

Onneksi on myös ratkaisu

Exit

Kun yritys laitetaan myyntikuntoon, tulee taloushallinnon olla kunnossa. Ostajat hurmataan tuloksilla, tarinalla ja raporteilla.

Excel

Kun Excel-tiedostojen rajat tulevat vastaan, on aika siirtyä talouden suunnittelu- ja raportointiohjelmistoihin. Monimutkaiset kaavat, rikkoutuvat viitteet, manuaalinen työ.

Hinnoittelu

Kannattavuus

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen

Kasvu ulkomaille vaatii pääomia, kärsivällisyyttä ja huolellista suunnittelua. Uusi markkina vaatii uudenlaista seurantaa myös raportoinnilta.

Kassavirta

Kassavirran mallintaminen Excelillä ja perinteisillä työkaluilla on hidasta ja vaivalloista. Caleido tekee sen helpoksi.

Kasvu

Kasvun hallinta vaatii suunnittelua ja kassavirtaennustetta eteenpäin. Usein tarvitaan myös best practice -talousraportit ja johdon raportit. Caleidolla saat nämä kaikki helposti ja nopeasti.

Korkeat kustannukset

Korkeat kustannukset

Kun kannattavuus on hiekko, on syytä kääntä katse myös kustannuksiin. Kustannusanalyysi auttaa luokittelemaan kulut kriittisiin, tärkeisiin ja ei-välttämättömiin.

Kriisi

Kun kriisi on päällä tai uhkaamassa, on tärkeää reagoida nopeasti. Päätökset leikata kustannuksia tai muuttaa hinnoittelua vaatii helposti saatavilla olevia luotettavia tietoja.

Lainanhoito

Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii usein lainaa. Lainasta seuraa lainanhoitokuluja, lainanlyhennyksiä sekä kovenantteja. Kaikki nämä on syytä ottaa huomioon talouden suunittelussa.

Luottotappiot

Mikäli luottotappiot ovat vähäistä merkittävämmät, on syytä tehdä luottotappiovaraus jo etukäteen ja purkaa sitä mukaa. Myös kassavirtaennusteessa nämä tulisi huomioida.

Rahoituskierros

Rahoituskierros

Rahoituskierros on työlästä ja aikaavievää. Uskottavilla suunnitelmilla ja yksityiskohtaisella talousmallilla tuet tarinaa tulevaisuuden kasvusta.

Suorituskyky

Yrityksen operatiivisen ja taloudellisen suorituskyvyn seuranta ja kehittäminen on keino parantuvaan kannattavuuteen.

Tehokkuus

Tehottomuus hiipii hitaasti toimintaan. Tunnusluvuilla ja KPI:llä havaitset nopeasti mikäli suorituskyky ei ole odotettu.

Tytäryhtiö

Toimitusjohtaja vaihtuu

Yrityksen laajennettua joko orgaanisesti tai yritysostoin, on usein tarve seurata tytäryhtiöitä erikseen ja osana konsernia.

Kun toimitusjohtaja vaihtuu, on muutosten aika. Usein vaihdoksen syynä on yrityksen odotettua huonompi taloudellinen suorituskyky. Uusi toimitusjohtaja tarvitsee nopeasti syvällisen ymmärryksen yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista.

Tytäryhtiö

Yrityksen laajennettua joko orgaanisesti tai yritysostoin, on usein tarve seurata tytäryhtiöitä erikseen ja osana konsernia.

Uudelleenjärjestely

Joskus kaikki pitää miettiä uusiksi. Silloin on oleellista mallintaa millainen lopputulos. Näin voidaan arvioida onko työ tekemisen arvoinen.

Uusi hallitus

Tuore hallitus haluaa tutustua yrityksen aiempaan ja lähitulevaisuudessa oletettuun suorituskykyyn. Siihen tarvitaan luotettava ja kattava raportointi.

Uusi toimiala

Uudelle toimialalle laajeneminen on investointi. Liiketoiminnan logiikka voi olla uusi. Kustannuksia on seurattava tarkasti. Korjausliikkeiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä.

Uusi tuote

Uutta tuotetta on edeltänyt pitkä investointi. Tuotteen liikevaihtoa ja tuotantokustannuksia on seurattava alusta alkaen. Näin varmistat, että saat investoinnille suurimman tuoton.

Yritysostoa edeltävästi

Yritysostoa edeltävästi

Ennen yritysostoa on tärkeää mallintaa ostettava kohdeyhtiö 'as-is' ja osana konsernin emoyhtiötä tai vastaanottavaa yhtiötä niin tuloksen, taseen kuin kassavirrankin suhteen.

Yritysoston jälkeen

Yritysoston jälkeen

Yritysoston tapahduttua, on syytä seurata kehitystä ja mallintaa kohdeyhtiön tulevaisuus ainakin sen aikaa, että toimintojen integraatio on suoritettu.