Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietopankki

Liquidity

Mikä on Net Working Capital suomeksi?

Sep 19, 2023

Mikä on Net Working Capital suomeksi?

Nettokäyttöpääoman määritelmä ja merkitys

Nettokäyttöpääoma, englanniksi 'Net Working Capital', kertoo yrityksen lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen eron. Se on keskeinen mittari yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiuden arvioinnissa.

 • Miten nettokäyttöpääoma lasketaan?

Kaava:

Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat
 • Miksi nettokäyttöpääoma on tärkeä?

  • Se auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa varoillaan.

Nettokäyttöpääoman hallinnan merkitys yritykselle

Hallitsemalla nettokäyttöpääomaa tehokkaasti yritys voi varmistaa riittävän likviditeetin ja tukea operatiivista toimintaa.

 • Miksi likviditeetti on tärkeää?

  • Yrityksen on kyettävä suoriutumaan sitoumuksistaan ajallaan.

 • Kuinka optimoida nettokäyttöpääomaa?

  • Parannetaan saamisten kiertonopeutta, hallitaan varastoja tehokkaammin ja neuvotellaan maksuehdoista toimittajien kanssa.

Nettokäyttöpääoman haasteet ja riskit

Vaikka nettokäyttöpääoma on keskeinen taloudellinen mittari, siihen liittyy myös haasteita ja riskejä, joista yritysjohdon on oltava tietoisia.

 • Ylikapitalisointi vs. alikapitalisointi

  • Molemmilla ääripäillä on omat haasteensa: liiallinen varojen sitoutuminen vs. maksuvalmiuden riskit.

 • Markkinoiden vaihtelut ja nettokäyttöpääoma

  • Esimerkiksi kausivaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen nettokäyttöpääomaan.

Nettokäyttöpääoman tulevaisuuden näkymät

Teknologian kehitys ja globalisoituvat markkinat tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita nettokäyttöpääoman hallintaan.

 • Digitalisaation rooli nettokäyttöpääoman hallinnassa

  • Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja automaatio, voivat auttaa optimoimaan nettokäyttöpääomaa.

 • Globalisaation vaikutus

  • Kansainvälinen toiminta voi monimutkaistaa nettokäyttöpääoman hallintaa mutta myös tarjota uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää

Mikä on Net Working Capital suomeksi?

Nettokäyttöpääoman määritelmä ja merkitys

Nettokäyttöpääoma, englanniksi 'Net Working Capital', kertoo yrityksen lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen eron. Se on keskeinen mittari yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiuden arvioinnissa.

 • Miten nettokäyttöpääoma lasketaan?

Kaava:

Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat
 • Miksi nettokäyttöpääoma on tärkeä?

  • Se auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa varoillaan.

Nettokäyttöpääoman hallinnan merkitys yritykselle

Hallitsemalla nettokäyttöpääomaa tehokkaasti yritys voi varmistaa riittävän likviditeetin ja tukea operatiivista toimintaa.

 • Miksi likviditeetti on tärkeää?

  • Yrityksen on kyettävä suoriutumaan sitoumuksistaan ajallaan.

 • Kuinka optimoida nettokäyttöpääomaa?

  • Parannetaan saamisten kiertonopeutta, hallitaan varastoja tehokkaammin ja neuvotellaan maksuehdoista toimittajien kanssa.

Nettokäyttöpääoman haasteet ja riskit

Vaikka nettokäyttöpääoma on keskeinen taloudellinen mittari, siihen liittyy myös haasteita ja riskejä, joista yritysjohdon on oltava tietoisia.

 • Ylikapitalisointi vs. alikapitalisointi

  • Molemmilla ääripäillä on omat haasteensa: liiallinen varojen sitoutuminen vs. maksuvalmiuden riskit.

 • Markkinoiden vaihtelut ja nettokäyttöpääoma

  • Esimerkiksi kausivaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen nettokäyttöpääomaan.

Nettokäyttöpääoman tulevaisuuden näkymät

Teknologian kehitys ja globalisoituvat markkinat tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita nettokäyttöpääoman hallintaan.

 • Digitalisaation rooli nettokäyttöpääoman hallinnassa

  • Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja automaatio, voivat auttaa optimoimaan nettokäyttöpääomaa.

 • Globalisaation vaikutus

  • Kansainvälinen toiminta voi monimutkaistaa nettokäyttöpääoman hallintaa mutta myös tarjota uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää

Varaa esittely

Varaa esittely

Ali Omar, COO

• Caleido.io:n toinen perustaja
• Syntynyt Suomessa, kotoisin Kainuusta, Hyrynsalmelta
• Esittely suomen kielellä
• Lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto
• MBA, Aalto EE, Helsinki
• 15+ vuotta kasvuyrittäjänä
• Perusti vuonna 2007 Med Group-konsernin yhdessä Kustaa Pihan kanssa
(nyk. sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys ONNI, onnion.fi)
• Med Groupin liikevaihto 0 → 100 M€ run-rate 9½ vuodessa
• Vaikuttaja ja sijoittaja suomalaisessa teknologiayrityskentässä
• Osakkaana kokemusta yli 30 suomalaisesta startupista
•The Finnish Business Angel 2019, FiBAN
LinkedIn